Asociace českých nábytkářů požaduje certifikaci FSC ve státních lesích tisknout

Z důvodu nedostatku české FSC suroviny, kterou nábytkáři nutně potřebují, Asociace českých nábytkářů  spouští další akci na podporu zavedení certifikace FSC ve státních lesích.

 

 

Ve své výzvě, kterou rozeslala svým členům s žádostí o její podpis a následně ji hodlá předat Vládě ČR, uvádí:

„Požadujeme, aby do konce letošního roku (2018) bylo rozhodnuto o zavedení certifikace systémem FSC na deseti procentech plochy, kterou obhospodařují státní lesy. Jedná se o přijatelnou výměru v rozloze cca 150 tisíc ha. Každá státní firma by se podle našeho názoru mohla zapojit do řešení problému podle svých možností. Například podílem Lesy České republiky, s.p. (cca 125 tis. ha), Vojenské lesy a statky ČR, s.p. (cca 15 tis. ha) a národní parky (cca 10 tis. ha). Krkonošský národní park má certifikované lesy na cca 36 tis. ha, takže lesy národních parků už tuto podmínku splňují nad rámec požadovaného. Důvodem našeho požadavku je potřeba českého nábytkářského průmyslu na dřevní surovinu s certifikátem FSC, kterou nutně potřebujeme pro významné obchodní partnery. Žádáme, aby vláda České republiky jako pověřený správce státního majetku přistoupila k potřebě certifikace FSC s náležitou péčí dobrého hospodáře. Žádáme, aby vládní činitelé a zejména ministerstvo zemědělství a ministerstvo obrany, jako pověřené orgány zvážili dopady, které může nedostatek FSC suroviny na trhu způsobit. Ztrátu několika tisíc pracovních míst a ztrátu obratu v řádu několika miliard Kč. Valná část těchto pracovních míst je často v odlehlých oblastech venkova, kde nejsou jiné pracovní příležitosti.

Jsme si vědomi určitých nákladů na zavedení a udržování certifikace FSC. Tuto certifikaci ovšem společnosti zaměřené na výrobu nábytku potřebují pro zachování konkurenceschopnosti a expanzi na světové trhy. Naléhavě tímto žádáme součinnost všech pověřených orgánů. Bez aktivního přístupu nebude v brzké budoucnosti značná část nábytkářského průmyslu schopna distribuovat své výrobky v plné míře na vyspělé zahraniční trhy. Tím by si nábytkářský průmysl nebyl schopen udržet dlouhodobě budovaná pracovní místa vysoké kvalifikace, která nemalou měrou přispívají do státního rozpočtu.“

Převzato z www.drevmag.cz
Originální článek → http://www.drevmag.com/cs/home/informacni-servis/5674-acn-zvysuje-tlak-na-certifikaci-fsc

Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038