Bezplatný seminář pro firmy s certifikátem FSC o novém nástroji OCP („On-line evidence zboží“) tisknout

FSC Global Development ve spolupráci s občanským sdružením FSC ČR srdečně zve všechny zájemce na bezplatný seminář o On-line evidenci zboží (Online Claims Platform, dále jen OCP). On-line aplikace bude zaznamenávat údaje související s nákupem a prodejem FSC materiálu a výrobků. Tento inovativní nástroj tak poslouží ke zlepšení integrity certifikace zpracovatelského řetězce. Certifikovaným firmám bude OCP zpřístupněn v říjnu. Seminář se koná v pátek 14. června od 10:00 do 12:00 v Brně.

Od ledna 2014 bude OCP zapracována do revidovaného standardu pro zpracovatelský řetězec (40-004 v3). Pro nově se certifikující firmy bude závazná, společnosti již certifikované budou mít jeden rok na přechod na tento systém. Všichni držitelé certifikátu FSC budou do OCP povinně zaznamenávat číslo faktury, množství výrobku, název dodavatele a FSC prohlášení dodávaného zboží. Množství údajů, které musí držitelé certifikátu o FSC materiálech uchovávat, se tedy díky OCP a využití přístupu „jedna dodávka, jeden záznam“ sníží na polovinu. OCP bude také automaticky kontrolovat platnost certifikátu dodavatele, stejně tak pomůže držitelům certifikátu spravovat materiálové bilance FSC materiálu, čímž zefektivní samotné audity.


OCP bude přístupná několika různými způsoby podle požadavků držitele certifikátu. Přímé vkládání údajů bude možné prostřednictvím on-line aplikace. Jinou možností bude vyplnit tabulku požadovanými údaji a odeslat ji emailem do OCP, kde se zaslaná data automaticky převedou do on-line podoby. V případě, že certifikované firmy mají své vlastní informační systémy, připraví společnost, která pro organizaci FSC systém OCP vytvořila, nástroj pro jejich převod do OCP.

 

Seminář, který proběhne 14. června od 10:00 do 12:00 v brněnské Otevřené zahradě na Údolní 33, představí zájemcům podrobnosti fungování nové aplikace. Podmínkou účasti je předchozí registrace, kterou provedete vyplněním a odesláním tohoto formuláře na info@czechfsc.cz.


Více informací o OCP naleznete na speciálních stránkách.


Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038