Co je FSC tisknout

Co je FSC


FSC je anglická zkratka pro Forest Stewardship Council, což přeloženo do češtiny znamená Rada pro správu lesa.

FSC je nevládní nezisková organizace, která podporuje ekologicky šetrné, sociálně prospěšné a ekonomicky životaschopné obhospodařování lesů, a tím napomáhá chránit ohrožené a devastované světové lesy. V rámci FSC existuje mezinárodní systém certifikace lesů a dřevozpracujících podniků. Uvidíte-li na výrobku logo FSC znamená to, že svým nákupem podporujete lesní hospodaření šetrné k přírodě a místním lidem.

FSC ČR:

  • podporuje přírodě blízké lesní hospodaření prostřednictvím certifikace lesů a dřevozpracujících podniků a zároveň propaguje výrobky ze dřeva s logem FSC
  • poskytuje poradenství při certifikaci lesů a dřevozpracujích podniků podle principů FSC
  • vydává elektronický magazín Dobré dřevo, informační materiály pro odbornou i spotřebitelskou veřejnost
  • vydala knihu o přírodě blízkém lesním hospodaření
  • nově vydává elektronický časopis Dobré dřevo pro učitele.


Nejnovějším počinem FSC ČR je vznik strategické hry Lesária. Ve hře se stáváte Správcem lesa a Vašim úkolem je hospodařit co nejlépe podle pravidel FSC. Je důležité dbát na faktor ekonomický, sociální i environmentální.  Dokážete vybudovat les, který bude prosperovat po všech stránkách a zachová si svoji rozmanitost?