DIY: Jak využít meteostanici tisknout

Meteostanice může sloužit i ke kreativním účelům :-) Zde je návod, jak s žáky vyrobit názorný roční přehled teplotních rozdílů.


Potřebujete: meteostanice (popř. stačí běžný teploměr), velký výkres (nejlépe A1), tlustý černý fix, pastelky nebo barevná lepítka, legendu barev listů podle průměrného rozpětí místních teplot

Postup: Nakreslete s žáky strom o dvanácti větvích (1 větev = 1 měsíc v roce) a 365, resp. 366 listech. Každá větev bude obsahovat počet listů odpovídající počtu dní v daném měsíci. Hotový strom pověste na nástěnku společně s legendou pro jednotlivé barvy listů a krabičkou s náležitými barvami lepítek nebo pastelek.

Umístěte meteostanici nebo teploměr na stinné místo tak, aby teplota nikdy nebyla naměřená na přímém slunci. Určete čas, ve který se teplota bude pravidelně měřit (nejlépe před začátkem vyučování) a naplánujte s žáky, kdo kdy bude za měření odpovědný. Pokud nebudete měřit o víkendech, vymalujte příslušné listy zvláštní barvou nebo zkuste požádat správce budovy, aby vám teplotu měřil.

Tip: Legendu můžete napsat v anglickém jazyce. Jedná se o základní slovní zásobu. S žáky pak můžete o změnách klimatu anglicky diskutovat, popř. jim zadat práci s dalšími anglickými zdroji na téma změny klimatu.

Pomocí teplotního stromu si žáci dobře představí změny teplot v průběhu roku. Se staršími žáky lze porovnávat teploty s ostatními daty naměřenými v České republice (např. pomocí portálu ČHMÚ: www.chmi.cz). Aktivita je vhodná především do zeměpisu, popř. i do přírodopisu nebo angličtiny.