Nový standard pro CoC ve finální fázi – připomínkujte jej i za sebe tisknout

Další návrh znění standardu FSC CoC (FSC-STD-40-004) je od poloviny června otevřen k veřejné konzultaci a připomínkování – návrh je možné doplnit připomínkami, které by měly sloužit k lepšímu vyjasnění pojmů a postupů při nakládání s FSC certifikovaným materiálem mezi držiteli FSC CoC certifikátu.

Standard FSC CoC je základním dokumentem, kterým se řídí veškeré společnosti vyrábějící, zpracovávající a prodávající FSC certifikovaný materiál a produkty z něj vyrobené. Standard se týká více než 30 000 společností, které jsou držitelem FSC CoC certifikátu. Cílem veřejné konzultace je revidovat a především zjednodušit znění standardu v souvislosti se změnami, ke kterým došlo v průběhu platnosti předchozí verze.

Návrh znění revidovaného standardu je dostupný na speciální webové stránce, a to včetně instrukcí k jeho připomínkování a všech potřebných dokumentů. Připomínky je možné podávat po dobu 77 dní od zahájení veřejné konzultace, tedy do konce srpna 2016.

užitečné odkazy:

Na webových stránkách FSC International, které se věnují standardu pro dřevozpracovatelský řetězec FSC CoC najdet kompletní vývoj připomínkovacího řízení. Ke stažení je mimo jiné i záznam webináře, který se věnoval připomínkované druhé verzi revidovaného standardu.