Historický vývoj lesa - část 1 tisknout

Historický vývoj lesa v České republice – část 1

Neolitická revoluce

Chceme-li se podívat na vývoj lesa v oblasti dnešní České republiky, musíme se vrátit do časů, kdy  ještě žádná Česká republika neexistovala. Vracíme se do doby posledního glaciálu (10 000 let př. n. l.).

V tomto období je na našem území chladno a nejčastěji narazíme na borovo-březové lesy. Je to éra lovců a sběračů, lidí, kteří za obživou museli kočovat. Díky kočovnému způsobu života neovlivňovali svoje prostředí tak, jak to vidíme u pozdějších kultur. 

flicker.com
zdroj: flicker.com

S příchodem neolitické revoluce (7. - 5. tisíciletí př. n. l.) začínají lidé preferovat usedlejší způsob života. Jako místo pro založení osad si zvolí okolí velkých řek. Protože zůstávají na jednom místě, potřebují obydlí a stabilní přísun potravy. K obojímu lze dobře využít les. Les se vykácí a vznikne tak prostor pro zemědělství. Získané dřevo je možné následně použít ke stavbě obydlí. V této době došlo také k oteplení klimatu a tím padém ke změně druhové skladby lesa. Začínají se objevovat doubravy a lužní lesy a les je využíván k pastvě dobytka.

Co se odehrálo dál si povíme zase v příštím čísle. Těšit se můžete na první pokusy o vytvoření zákoníku na ochranu lesa a na vznik tereziánského lesního řádu.