Výukové programy FSC ČR tisknout

Výukové programy FSC


Víte, že není les jako les? A že ne všechno dřevo je šetrné? To a mnohem víc se dozvíte spolu se svými žáky na výukových programech FSC ČR.

V současné době jsou v nabídce výukové programy pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ, pro středoškoláky a pro odpovídající ročníky gymnázií. Nosným tématem všech programů je les. Studenti poznávají les jako živý, vyvíjející se ekosystém. Zároveň jsou seznamováni s šetrným lesním hospodařením u nás i ve světě tak, aby získali informace o devastaci lesů,
odlesňování a nelegální těžbě.

V nabídce tyto výukové programy:

Pro 4. a 5. ročník ZŠ:

Není les jako les


    Cílová skupina: 4. - 5. ročník ZŠ

    Výuka ve škole: celoročně; trvání 90 minut

Žáci se hravou formou pomocí série obrázkových kvízů naučí rozlišovat hospodaření v lesích a rozpoznávat význam lesa včetně neprodukčních funkcí. Dozvědí se základy šetrného zacházení s lesem i dřevem a seznámí se se třemi pilíři FSC. V závěru ověří své znalosti a dovednosti při výrobě tematického novinového plakátu. 

Program rozvíjí vzdělávací oblasti RVP Člověk a jeho svět – Rozmanitost přírody a Člověk a příroda.

Lesní cestou necestou


    Cílová skupina: 4. - 5. ročník ZŠ

    Terénní výuka v lese / FSC lese: září - říjen, duben - červen, trvání 140 minut

Výukový program  nabízí netradiční pohled na les a jeho prostředí. Žáci absolvují aktivity, které prohloubí jejich smyslové vnímání i vztah k lesu; zároveň se seznámí se základy šetrného lesnictví přímo v terénu. Výuka uplatňuje prvky zážitkové a lesní pedagogiky. V případě výuky v FSC lese (ŠLP Masarykův les Křtiny) se na výuce podílí lesník; ideální východiska: Líšeň - Velká Klajdovka, Řečkovice - Mokrá hora, Bílovice nad Svitavou.

Program rozvíjí vzdělávací oblasti RVP Člověk a jeho svět – Rozmanitost přírody a Člověk a příroda.

Les nebo paseka?

    Cílová skupina: 4. - 5. ročník ZŠ

    Kombinovaná výuka ve škole a v lese, trvání celkem 1 vyučovací dopoledne
    Výuka ve škole: celoročně, Výuka v lese:  září - říjen, duben - červen

Komplexní program seznamující žáky s šetrným zacházením  lesem i se dřevem. Žáci se seznámí s řadou problémů, s nimiž se les potýká, včetně kalmit, a porozumí příčinám jejich vzniku. Formou her a kvízů žáci zhodnotí různé formy hospodaření, seznámí se s FSC pilíři a v neposlední řadě si také odnesou originální, vlastnoručně vyrobený suvenýr z lesa. V případě výuky v FSC lese (ŠLP Masarykův les Křtiny) se na výuce podílí také lesník; ideální východiska: Líšeň - Velká Klajdovka, Řečkovice - Mokrá hora, Bílovice nad Svitavou.

Program rozvíjí vzdělávací oblasti RVP Člověk a jeho svět – Rozmanitost přírody a Člověk a příroda.

Programy pro 6. – 9. ročník ZŠ a odpovídající ročníky gymnázií:

Dobrý lesní hospodář


    Cílová skupina: 8. - 9. ročník ZŠ, odpovídající ročníky gymnázií

    Výuka ve školách

    Celoročně, trvání 2 - 3 vyučovací hodiny (90 - 135 min)

Výuka ve škole je zaměřena na světové lesy, příklady hospodaření a jejich srovnání. Na začátku programu se žáci seznámí s tím, co je FSC a jak vypadá logo FSC. Dále se podíváme na fotografie lesů v různých částech světa a zamyslíme se, čím se liší a co je naopak stejné. Žáci se dozví o zelených pravidlech FSC a společně porovnáme výhody a nevýhody různých přístupů lesního hospodaření. V druhé části programu žáci vytvoří plakát o stavu lesa v různých částech světa. Na závěr si ukážeme příklady dobré praxe.

Zařazení dle RVP: Člověk a příroda - průřezová témata Environmentální výchova, Osobností a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

    Výuka v certifikovaných / necertifikovaných lesích

    Duben - červen, září - listopad, trvání 150 min

Žáci v roli auditorů hodnotí, zda se na daném úseku lesa hospodaří podle pravidel FSC. Zaměřují se především na sociální, ekologické i ekonomické aspekty hospodaření. Během programu je poskytnut prostor pro interview s lesníkem, díky kterému žáci zjistí podrobnosti nejen o lesním hospodaření, ale i o lesníkově práci. Nedílnou součástí exkurze je také poznávání dřevin a bylin. Terénní výuka v certifikovaném lese probíhá za asistence odborného lesníka.

Zařazení dle RVP: Člověk a příroda - průřezová témata Environmentální výchova, Osobnostní a sociální výchova, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech.

Les nebo paseka?

    Cílová skupina: 6. - 7. ročník ZŠ

    Kombinovaná výuka ve škole a v lese, trvání celkem 1 vyučovací dopoledne

    Výuka v certifikovaných / necertifikovaných lesích

    Pouze duben - červen, září - listopad, trvání 150 min

    Výuka ve škole: celoročně

    doba tvrání 90 min

Pro SŠ:

Šetrné dřevo


    Cílová skupina: Střední školy, gymnázia a odpovídající ročníky víceletých gymnázií
    Výuka ve škole nebo v Centru Syřiště, Kounicova 42, Brno
    Celoročně, trvání 120 min.

Studenti se během dvouhodinového programu seznámí s přírodě blízkým lesním hospodařením a také s certifikací podle pravidel FSC. Pomocí aktivizačních her a diskusí budou účastníci prohlubovat své znalosti o hospodaření v lesích a lesním ekosystému. Zopakujeme si pojmy jako monokultura, přírodě blízký les nebo audit. Na základě případových studií se studenti seznámí s dobrými i špatnými příklady z praxe a budou mít možnost vyjádřit své názory na dané téma. Hlavní důraz při výuce je kladen na odpovědnou spotřebu dřevěných a papírenských produktů.

Zařazení dle RVP: Vzdělávací oblast Člověk a příroda, průřezová témata Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Environmentální výchova

Není les jako les


    Cílová skupina: Střední školy, gymnázia a odpovídající ročníky víceletých gymnázií
    Terénní výuka v lese / FSC lese: září - říjen, duben - červen, trvání 150 minut

Studenti se během terénní exkurze seznámí s přírodě blízkým lesním hospodařením a s certifikací podle pravidel FSC. Budeme se zabývat druhovou skladbou našich lesů a vyzkoušíme si některé dendrometrické metody. Pomocí strategické hry budou studenti vedeni k zamyšlení se nad různými lesnickými problémy. Hlavní důraz je kladen na praktické využití získaných znalostí. Na výuce se zpravidla podílí také lesník, který v daném lese hospodaří.

Zařazení dle RVP: Vzdělávací oblast Člověk a příroda, průřezová témata Osobnostní a soci-ální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Environmentální výchova

   

Pro objednání a více informací nás neváhejte kontaktovat na e-mailu: zaludkova@czechfsc.cz nebo pavla.svecová@czechfsc.cz