Historický vývoj lesa - část 2 tisknout

V první části vývoje lesa jsme se podívali na vývoj v dávné minulosti, v době neolitické revoluce. Dnes poskočíme až do 12. století, do doby vlády Přemyslovců. Celá země je porostlá lesy, ve kterých se vyskytují hlavně buky, jedle a smrky. Lesní pozemky se ohraničují slovně. V průběhu 13. století se začíná půda vyměřovat a už v roce 1369 jsou vyměřeny lesy na rožmberských statcích.

Dochází k rozšiřování zemědělských oblastí a také k stavbě nových hradů a tvrzí.  Rozvíjí se řemesla a dřevo je potřeba při zakládání rybníků, vinohradů, pro doly, hutě, hamry nebo sklárny. Na mnoha místech se dřevo těží v souvislých pásech a obnova lesa je ponechána zcela v rukou přírody.


zdroj: flicker.com

Většinu pozemků ve středověku vlastní šlechta a neexistuje žádný zákon, který by upravoval nakládání s lesy. O vznik prvního lesního zákona se pokusil až Karel IV. v návrhu zemského zákoníku Maiestas Carolina. Karel IV. se snažil omezit plošné kácení a pastvu v lesích, avšak mezi šlechtou vyvolal návrh zákona velikou nevoli. Šlechtici se postavili proti králi a Karel IV., než aby riskoval vzpouru, zákoník stáhl. Maiestas Carolina tak nikdy nevešel v platnost.


zdroj: wikipedia.org