Hledá se škola pro pilotní realizaci terénního výukového programu tisknout

V roce 2013 vznikl terénní výukový program pro střední školy s názvem Není les jako les.

Program vychází z workshopů pro veřejnost a nabízí studentům možnost prakticky se seznámit s přírodě blízkým lesním hospodařením a vyzkoušet si některé dendrometrické metody. V rámci programu se žáci také zamýšlí nad lesnickými problémy a snaží se pro ně nalézt řešení. Na výuce se zpravidla podílí také lesník, který v daném lese hospodaří.

Protože program Není les jako les je nový program, rádi bychom provedli jeho pilotní ověření. Proto prvním třem přihlášeným školám nabízíme realizaci zdarma.

Zájemci o realizaci programu se mohou obrátit na uvedený kontakt, kde lze domluvit přesný termín a místo výukového programu.
Mgr. Kateřina Žaludková, FSC ČR, tel.: 545 211 383,e- mail: zaludkova@czechfsc.cz