Šetrné dřevo poprvé ve školách tisknout

V průběhu prosince jsme měli možnost uskutečnit tři pilotní realizace programu Šetrné dřevo, který je určen studentům středních škol a gymnázií. Programů se zúčastnilo celkem 86 žáků ze Střední školy polytechnické v Brně.

V průběhu programu se studenti zamysleli nad způsoby šetrného chování a při hře bingo poznali svůj vztah k lesu a odpovědnému nákupu dřevěných výrobků. Za pomoci her a diskusí studenti prohlubovali své znalosti o hospodaření v lesích i o lesním ekosystému a seznámili se s pojmy jako meliorace, klest nebo doupný strom.

Ve druhé části programu se studenti zabývali procesem certifikace lesů a dřevozpracujících podniků. Ústředním motivem druhé části programu pak byly studie ukazující rozličné způsoby lesního hospodaření v různých koutech světa. Studenti mohli popustit uzdu své fantazie a tvořivosti a na základě studií si připravili dramatickou scénku pro své spolužáky.

Zájemci o realizaci programu se mohou obrátit na uvedený kontakt, kde lze domluvit přesný termín a místo výukového programu.
FSC ČR, tel.: 545 211 383,e- mail: fsc.vzdelavani@czechfsc.cz