Terénní výukové programy tisknout

FSC ČR nabízí pět výukových programů pro základní a dva programy pro střední školy. A podle počasí to vypadá, že už brzy budeme moct vyrazit do terénu! Neváhejte a objednejte si terénní výukový program o lese, dokud jsou volná místa.

Pro první stupeň ZŠ nabízíme terénní zážitkový program Lesní cestou necestou. Program trvá 140 minut a může proběhnout buď v certifikovaném FSC lese nebo v lese v blízkosti vaší školy.  V průběhu programu si žáci vyzkouší taoistické cvičení pro uvolnění těla a mysli, prožijí v lese chvilku o samotě a dozví se, že není les jako les.

časová dotace:  140 minut
cena: 25 Kč za žáka

Pro druhý stupeň základní školy jsou určeny programy Les nebo paseka a Dobrý lesní hospodář.
Program Les nebo paseka je upraven podle osnov pro 6. a 7. ročník a je zaměřen na ekosystém lesa a jeho rozmanitost. Žáci se mimo jiné seznámí s šetrným lesním hospodařením a s 10 pravidly FSC.
Pro 8. a 9. ročník je určen program Dobrý lesní hospodář, během kterého se žáci vžijí do role auditorů a hodnotí, zda se na daném úseku lesa hospodaří podle pravidel FSC. Zaměřují se především na sociální, ekologické i ekonomické aspekty hospodaření. Během programu je poskytnut prostor pro interview s lesníkem, díky kterému žáci zjistí podrobnosti nejen o lesním hospodaření, ale i o lesníkově práci. Nedílnou součástí exkurze je také poznávání dřevin a bylin. Terénní výuka v certifikovaném lese probíhá za asistence odborného lesníka.

časová dotace: 150 minut
cena: 25 Kč za žáka

Středním školám nabízíme program Není les jako les, během kterého se žáci seznámí s přírodě blízkým lesním hospodařením, s druhovou skladbou našich lesů a vyzkouší si některé dendrometrické metody. Pomocí strategické hry budou studenti vedeni k zamyšlení se nad různými lesnickými problémy. Hlavní důraz je kladen na praktické využití získaných znalostí. Na výuce se zpravidla podílí také lesník, který v daném lese hospodaří.

časová dotace: 140 minut
cena: 30 Kč za žáka

Zájemci o realizaci programu se mohou obrátit na uvedený kontakt, kde lze domluvit přesný termín a místo výukového programu.
FSC ČR, tel.: 545 211 383, e- mail: fsc.vzdelavani@czechfsc.cz