Novinky ve výuce tisknout

Výukové programy nejen pro Jihomoravský kraj‭ 

V současnosti‭ ‬FSC ČR nabízí několik vzdělávacích aktivit pro různé cílové skupiny.‭ ‬Jejich podstatnou část tvoří‭ ‬výukové programy pro žáky‭ ‬1.‭ ‬a‭ ‬2.‭ ‬stupně ZŠ a odpovídající ročníky gymnázií.‭ ‬Nabízené programy doplňují zejména vzdělávací oblast RVP Člověk a jeho svět.

Výuku je‭ ‬možné realizovat‭ ‬v interiéru školy a‭ ‬/‭ ‬nebo v terénu,‭ ‬kterým je zpravidla certifikovaný FSC les na Brněnsku nebo Svitavsku.‭ ‬Na terénní výuce se podílí také kvalifikovaný lesník.

Více o námi nabízených programech se dozvíte v přiloženém letáku nebo na našich webových stránkách‭ ‬www.czechfsc.cz‭ ‬.‭ ‬Pokud vás naše nabídka oslovila,‭ ‬neváhejte a kontaktujte nás na emailu:‭ ‬fsc.vzdelavani@czechfsc.cz nebo telefonicky na čísle‭ ‬+420‭ ‬775‭ ‬925‭ ‬899.‭   

Poslední možnost zapojit se do pilotních realizací výukových programů v Praze zdarma

Rádi bychom vám nabídli možnost se na jaře‭ ‬2015‭ ‬zúčastnit pilotních realizací terénních výukových programů v lesích hlavního města Prahy,‭ ‬zaměřených na české a světové lesy a principy šetrného hospodaření s lesem.

Jedná se především o programy Les nebo paseka a Dobrý lesní hospodář určené pro‭ ‬2.‭ ‬stupeň základních škol:‭ ‬Les nebo paseka pro‭ ‬6.‭–7.‭ ‬ročník,‭ ‬Dobrý lesní hospodář pro‭ ‬8.‭–9.‭ ‬ročník.‭ ‬Tyto programy žákům komplexně přiblíží lesní ekosystém z hlediska různých forem lesního hospodaření a multifunkčnosti lesa.‭ 

Programy rozvíjí‭ ‬vzdělávací oblasti RVP Člověk a jeho svět‭ ‬– Rozmanitost přírody,‭ ‬Člověk a příroda a průřezová témata Environmentální výchova,‭ ‬Osobnostní a sociální výchova a Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech.
První dubnové realizace jsou podpořené Magistrátem hlavního města Prahy,‭ ‬a proto je nabízíme‭ ‬zdarma.‭ ‬Podrobnější informace o náplni jednotlivých programů a možných místech realizace najdete v přiloženém letáku.

V případě,‭ ‬že Vás naše nabídka zaujala,‭ ‬kontaktujte nás na email:‭ ‬fsc.vzdelavani@czechfsc.cz nebo telefonicky na čísle‭ ‬+420‭ ‬775‭ ‬925‭ ‬899.‭