Publikační nápadník tisknout

K lepšímu přehledu a orientaci v oblasti přírodě blízkého a šetrného hospodaření vám může pomoci kniha‭ ‬„100‭ ‬otázek a odpovědí k obhospodařování lesa přírodě blízkým způsobem‭“‬ autorů Jana Metzla a Milana Košuliče st.‭ ‬Publikace formou otázek a odpovědí přináší nejenom neotřelý pohled na soudobé lesnictví,‭ ‬ale taky vysvětluje,‭ ‬proč je přírodě blízké lesnictví v současné době tolik důležité.

Knihu si můžete objednat na adrese:‭ ‬FSC ČR Kounicova‭ ‬42,‭ ‬602‭ ‬00‭ ‬Brno,‭ ‬a taky na e-mailech:‭ ‬info@czechfsc.cz‭  ‬nebo‭ ‬fsc.vzdelavani@czechfsc.cz

100otazek