Pozvánka k podzimním výukovým programům tisknout

Výukové programy na podzim‭ ‬2015

Víte,‭ ‬jak‭  ‬vypadá les v České republice a jaké druhy stromů bychom v něm měli najít‭? ‬A jak je to s těžbou v tropických pralesech‭? ‬To a mnohem víc se dozvíte spolu se svými žáky‭ ‬na výukových programech FSC ČR.

FSC ČR nabízí‭ ‬výukové programy pro žáky‭ ‬1.‭ ‬a‭ ‬2.‭ ‬stupně ZŠ‭ ‬a pro odpovídající ročníky gymnázií.‭ ‬Nosným‭ ‬tématem všech programů je les.‭ ‬Studenti poznávají les jako živý,‭ ‬vyvíjející se ekosystém.‭ ‬Zároveň jsou seznamováni s šetrným lesním hospodařením u nás i ve světě tak,‭ ‬aby získali informace o ubývání a ničení lesů,‭ ‬odlesňování a nelegální těžbě.‭ 

V současné době máme v nabídce tyto výukové programy:

Lesní cestou necestou

Cílová skupina:‭ ‬4.‭ ‬-‭ ‬5.‭ ‬ročník ZŠ

Terénní výuka v lese‭ ‬/‭ ‬FSC lese:‭ ‬září‭ ‬-‭ ‬říjen,‭ ‬duben‭ ‬-‭ ‬červen,‭ ‬trvání‭ ‬140‭ ‬minut

Výukový program‭  ‬nabízí netradiční pohled na les a jeho prostředí.‭ ‬Žáci absolvují aktivity,‭ ‬které prohloubí jejich smyslové vnímání i vztah k lesu‭ a ‬zároveň se seznámí se základy šetrného lesnictví přímo v terénu.‭ ‬Výuka uplatňuje prvky zážitkové a lesní pedagogiky.‭ ‬V případě výuky v FSC lese‭ (‬ŠLP Masarykův les Křtiny‭) ‬se na výuce podílí lesník‭. Ideální východiska:‭ ‬Líšeň‭ ‬-‭ ‬Velká Klajdovka,‭ ‬Řečkovice‭ ‬-‭ ‬Mokrá hora,‭ ‬Bílovice nad Svitavou.

Program rozvíjí vzdělávací oblasti RVP Člověk a jeho svět‭ – ‬Rozmanitost přírody a Člověk a příroda.

 

Les nebo paseka‭?

Cílová skupina:‭ ‬6.‭ ‬-‭ ‬7.‭ ‬ročník ZŠ

Kombinovaná výuka ve škole a v lese,‭ ‬trvání celkem‭ ‬1‭ ‬vyučovací dopoledne

‬Výuka ve škole:‭ ‬celoročně,‭ ‬Výuka v lese:‭  ‬září‭ ‬-‭ ‬říjen,‭ ‬duben‭ ‬-‭ ‬červen

Komplexní program seznamující žáky s šetrným zacházením s‭ ‬lesem i se dřevem.‭ ‬Žáci se seznámí s řadou problémů,‭ ‬s nimiž se les potýká,‭ ‬včetně kalamit,‭ ‬a porozumí příčinám jejich vzniku.‭ ‬Formou her a kvízů žáci zhodnotí různé formy hospodaření,‭ ‬seznámí se s FSC pilíři a v neposlední řadě si také odnesou originální,‭ ‬vlastnoručně vyrobený suvenýr z lesa.‭ ‬V případě výuky v FSC lese‭ (‬ŠLP Masarykův les Křtiny‭) ‬se na výuce podílí také lesník‭. Ideální východiska:‭ ‬Líšeň‭ ‬-‭ ‬Velká Klajdovka,‭ ‬Řečkovice‭ ‬-‭ ‬Mokrá hora,‭ ‬Bílovice nad Svitavou.

Program rozvíjí vzdělávací oblasti RVP Člověk a jeho svět‭ – ‬Rozmanitost přírody a Člověk a příroda.

 

Dobrý lesní hospodář

Cílová skupina:‭ ‬8.‭ ‬-‭ ‬9.‭ ‬ročník ZŠ,‭ ‬odpovídající ročníky gymnázií

Výuka ve školách‭ ‬-‭ ‬celoročně,‭ ‬trvání‭ ‬2‭ ‬-‭ ‬3‭ ‬vyučovací hodiny‭ (‬90‭ ‬-‭ ‬135‭ ‬min‭)

Výuka ve škole je zaměřena na světové lesy,‭ ‬příklady hospodaření a jejich srovnání.‭ ‬Na začátku programu se žáci seznámí s tím,‭ ‬co je FSC a jak vypadá logo FSC.‭ ‬Dále se podíváme na fotografie lesů v různých částech světa a zamyslíme se,‭ ‬čím se liší a co je naopak stejné.‭ ‬Žáci se‭ ‬dozví o zelených pravidlech FSC a společně porovnáme výhody a nevýhody různých přístupů lesního hospodaření.‭ ‬V druhé části programu žáci vytvoří plakát o stavu lesa v různých částech světa.‭ ‬Na závěr si ukážeme příklady dobré praxe.

Zařazení dle RVP:‭ ‬Člověk a příroda‭ ‬-‭ ‬průřezová témata Environmentální výchova,‭ ‬Osobností a sociální výchova,‭ ‬Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

 

Výuka v certifikovaných‭ ‬/‭ ‬necertifikovaných lesích

Duben‭ ‬-‭ ‬červen,‭ ‬září‭ ‬-‭ ‬listopad,‭ ‬trvání‭ ‬150‭ ‬min

Žáci v roli auditorů hodnotí,‭ ‬zda se na daném úseku lesa hospodaří podle pravidel FSC.‭ ‬Zaměřují se především na sociální,‭ ‬ekologické i ekonomické aspekty hospodaření.‭ ‬Během programu je poskytnut prostor pro interview s lesníkem,‭ ‬díky kterému žáci zjistí podrobnosti nejen o lesním hospodaření,‭ ‬ale i o lesníkově práci.‭ ‬Nedílnou součástí exkurze je také poznávání dřevin a bylin.‭ ‬Terénní výuka v certifikovaném lese probíhá za asistence odborného lesníka.

Zařazení dle RVP:‭ ‬Člověk a příroda‭ ‬-‭ ‬průřezová témata Environmentální výchova,‭ ‬Osobnostní a sociální výchova,‭ ‬výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech.