Proběhlé akce tisknout

Výukové programy v pražských lesích

Na přelomu letošního dubna a května probíhaly ve spolupráci s hlavním městem Praha pilotní realizace našich stávajících výukových programů v FSC certifikovaných městských lesích.‭ ‬Počasí nám vyšlo ve všech případech perfektně a děti si tak na vlastní kůži mohly vyzkoušet,‭ ‬jak vypadá šetrné a přírodě blízké lesní hospodaření.‭

vp

Cílovou skupinou byli žáci‭ ‬2.‭ ‬stupně základních škol a odpovídajících ročníků gymnázií.‭ ‬Jednalo se konkrétně o programy Les nebo paseka‭? ‬pro žáky‭ ‬6.‭ – ‬7.‭ ‬ročníků a Dobrý lesní hospodář pro‭ ‬8.‭ – ‬9.‭ ‬ročník.

‭Pilotních realizací se zúčastnilo celkem‭ ‬170‭ ‬žáků ze třech pražských škol - Základní školy Jana Wericha, Tyršovy základní a mateřské školy a Základní školy Chmelnice.‭ ‬Výuka čtyř programů probíhala kombinovaně‭ – ‬první část programu se odehrávala v interiéru školy.‭ ‬Žáci se obeznámili se základními pojmy‭ (‬například biodiverzita,‭ ‬monokultura‭) ‬a naučili se rozpoznávat různé typy hospodaření.‭ ‬Výstupem z první části programu byly žáky vytvořené plakáty,‭ ‬pomocí kterých na konci této části prezentovali zadaná témata.‭ ‬Druhá část programu,‭ ‬které se účastnil také odborný lesník,‭ ‬probíhala formou zážitkové pedagogiky v terénu.‭ 

vp2