Dobré dřevo 22/2010 tisknout

Dobrý den,

ve velmi obsáhlém zimním čísle Dobrého dřeva, magazínu nevládní neziskové organizace FSC ČR, o. s., která prosazuje environmentálně vhodné, sociálně přínosné a ekonomicky životaschopné lesní hospodaření v České republice, se zaměříme především na různé studie analyzující dopady FSC certifikace a jiných certifikačních systémů, aktivity FSC ČR v době kampaně "Miluji dřevo, chráním les" a přineseme vám zprávy z celosvětového summitu v Kodani.

V tomto Dobrém dřevu najdete příspěvky o:

- studii o stavu lesního hospodaření v Němcku od organizace BUND (Přátelé země Neměcko)

- stavu a aktivitách kampaně "Miluji dřevo, chráním les" FSC ČR

- společném projektu spotřebitelské soutěže FSC ČR, Hnutí DUHA a Společnosti pro Fairtrade

- nedávné pražské konferenci o lesní certifikaci v ČR

- informace o revizi českého standardu FSC a vývoji certifikace CoC v ČR

- ze zahraničních událostí pak např. udělení Alternativní Nobelovy ceny členu FSC René Ngongovi 

- zprávu ze studie potvrzující vysoký standard FSC kontrolovaného dřeva

- informace týkající se hospodářské výroby, množství a distribuce FSC materiálu na švédském trhu.  

- přehled aktivit FSC na summitu v Kodani a světovém lesnickém kongresu

a mnoho mnoho dalšího.....

Veříme, že Vás magazín zaujme. Vaše případné dotazy vždy radi zodpovíme. Pokud si nepřejete dostávat informace o šetrném lesním hospodaření, dejte nám prosím vědět.

Pěkné čtení v novém roce přeje

Mgr. Martin Koubek a FSC ČR

 

Obsah čísla

Černá kniha německých lesů

Organizace BUND Naturschutz (Přátelé země Německo, www.bund.net) publikovala studii nazvanou „Černá kniha německých lesů“, která se zaměřuje na dopady špatného lesního hospodaření v Německu. Případové studie 15 lesních majetků ukázaly nedodržení národní a evropské legi... číst více

Začala největší kampaň na podporu značky FSC

FSC ČR zahájila v listopadu dosud největší kampaň na podporu znalosti značky a certifikátu FSC. Kampaň s názvem „Miluje dřevo, chrání les“ má za cíl zvýšit a propagovat nákup dřevěného zboží s mezinárodní značkou FSC a informovat tak spotřebitele o výrobcích, které byl... číst více

Nakupujte fér, vybízí soutěž Čechy

Značky FSC, Bio či Fairtrade znamenají od 26. listopadu šanci na výhru ve spotřebitelské soutěži „Přemýšlej a ber – značky, co jsou fér“. Akce má pro tento typ soutěží netypického vyhlašovatele: tři neziskové organizace –FSC ČR, Hnutí DUHA a Společnost pro Fair Trade. ... číst více

FSC v Praze řešilo jak pomoci českému lesnímu průmyslu

Vlastníci lesů, dřevaři a ochránci přírody se sešli, aby vyřešili situaci nedostatku domácího dřeva s prestižním certifikátem šetrného lesního hospodaření – FSC. Čeští a norští vystupující 24. listopadu na konferenci v prostorách ministerstva životního prostředí rozebí... číst více

Vánoční strom v Brně nese certifikát šetrného lesního hospodaření- FSC

Velký vánoční strom, který si letos poprvé Brňané vybrali sami, pochází z lesního  majetku s FSC certifikátem, který zaručuje odpovědné, přírodě blízké lesní hospodaření a pomáhá tak chránit mizející a devastované lesy u nás i ve světě. Strom, který bude jako symb... číst více

Revize Českého standardu FSC pokračuje

Český standard FSC (dále Standard), pravidla pro certifikaci ekologicky a sociálně odpovědného lesního hospodaření v tuzemských lesích platí již více než tři roky. Zkušenosti s jeho zaváděním do praxe, intenzivní diskuse s tím spojená a změny v politikách FSC vyvolaly ... číst více

Nová FSC certifikovaná CoC v České republice

Certifikace zpracovatelského řetězce (CoC) systémem FSC je v České republice na vzestupu, postupně jí procházejí významné firmy českého dřevozpracujícího průmyslu a průmyslu papíru a celulózy. Celkový počet firem s certifikátem FSC v ČR je 59, přičemž 20 jich přibylo v... číst více

Správa KRNAP nabídla ekologické vánoční stromky

Nejen velký vánoční strom v Brně má FSC certifikát. Správa KRNAP, držitel certifikátu FSC, nabídla veřejnosti ke koupi vánoční stromky, pocházející z krkonošských lesů, obhospodařovaných přírodě blízkým způsobem. Jednalo se o preventivní k... číst více

Představitel FSC René Ngongo vyhrál Alternativní Nobelovu cenu v roce 2009!

4. listopadu získal René Ngongo, FSC kontaktní osoba pro Demokratickou republiku Kongo, Cenu dobrého života (the Right Livelihood Award) za svou vynikající vizi a pozoruhodnou práci v zájmu ohrožených lesů v povodí Konga. Nadace Ceny dobrého života mu udělila toto pres... číst více

Nová studie potvrzuje sílu standardu FSC kontrolovaného dřeva

Právě publikovaná studie FSC poukazuje na výsledky komparativní analýzy mezi systémy a standardy certifikace FSC, PEFC a PEFC uznávanými systémy PEFC Německo a Sustainable Forestry Initiative v USA (SFI). Zpráva ukazuje výhody FSC standardů kontrolovaného dřeva a posky... číst více

Södra platí více za FSC

Zatímco v České republice probíhá mezi vlastníky lesů a zpracovateli diskuse o finančním bonusu za FSC certifikované dřevo, ve Švédsku je již realitou. Švédská hospodářská asociace Södra se v reakci na zvýšenou poptávku po výrobcích se značkou odpovědného lesního hospo... číst více

FSC na světovém summitu v Kodani

Mezinárodní organizace FSC se zúčastnila mezinárodní konference OSN o klimatických změnách v Kodani (COP 15). Podle Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) se odlesňování a devastace lesů podílí na celkových emisích skleníkových plynů... číst více

FSC na světovém lesnickém kongresu

Certifikační systém FSC a jeho principy a kritéria stály v centru zájmu na říjnovém světovém lesnickém kongresu v Buenos Aires. Zájem účastníků kongresu se týkal témat, jako jsou zvyková práva domorodých obyvatel závislých na lesích, ochrana biodiverzity, boj s odlesňo... číst více

FSC v číslech (ke dni 15. 12. 2009)

Celková certifikovaná plocha:   117’932’066 haCelkový počet certifikátů lesního hospodaření:   997Celkový počet certifikátů zpracovatelských řetězců:  15713V současnosti jsou FSC certifikáty lesního hospodaření vydávané v 82 státech a FSC certi... číst více
Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038