Komunita Kikole v Tanzánii sklidila první úrodu FSC dřeva tisknout

V Tanzánii, jejíž obyvatelé patří k nejchudším na světě, našli nový zdroj příjmů – prodej vlastního komunitního dřeva do Evropy na výrobu hudebních nástrojů. Dřevo je sklízeno trvale udržitelným způsobem podle přísných zásad FSC (Forest Stewardship Council). Ty zaručují nejen šetrné nakládání s přírodou, ale i ohled na místní obyvatele, spravedlivou mzdu, férové obchodování a legální původ dřeva. Je to historicky první sklizeň dřeva, kterou kompletně zajišťovali obyvatelé vesnice Kikole a zároveň jim připadá veškerá odměna za vytěžený produkt.


Dřevo pochází z lesní rezervace v oblasti Kilwa v jihovýchodní Tanzánii, kterou spravuje právě komunita Kikole. Vesničané tak obdrželi 2,400,000 TSh (tanzanských šilinků; což je asi 1,800$) za prodej 15m³ kvalitního afrického tmavého dřeva Mpingo. Toto dřevo má velmi malé přírůsty a pro svou kvalitu se hodí na výrobu hudebních nástrojů. Zisk je téměř 400 krát vyšší než ten, který obdrželi při předchozích prodejích.


„V roce 2009 mohli obyvatelé vesnice Kikole poprvé využít tržby za prodej vlastního dřeva. Všechny peníze připadly vesnici, na rozdíl od minulosti, kdy tyto peníze plynuly vládě. Nyní máme plnou kontrolu nad našimi lesy a až budeme v budoucnu těžit, přinese nám to ještě větší zisky,“ říká Mwinyimkuu Awadhi, starosta obce Kikole. Místní obyvatel Mwanaisha Likoko, dodává:  „Tím, že nastaly změny a můžeme plně využívat tržeb z prodeje dřeva, investujeme peníze do naší vesnice.“


Peníze vesničané použijí na zkvalitnění silnice, zlepšení přístupu na trh pro chudé zemědělce a zajišťování místní zaměstnanosti. Možnost spravovat těžbu dřeva znamená pro vesničany další cestu ke zlepšení životních podmínek.

Lesní rezervace Kikole byla založena v roce 2006 potom, co místní rada v Kilwě schválila lesní plán komunity, který je zaměřen na trvale udržitelné lesní hospodaření. Organizace Mpingo Conservation Project (MCP) se zabývá ochranou ohrožených lesních stanovišť a podporuje udržitelnou a sociálně spravedlivou sklizeň cenných zásob dřeva. Pomáhala také  komunitě Kikole v procesu udělování certifikátu, ve kterém hodnotila  zásoby dřeva a způsob prodeje.

Sandali Wood Industries je rodinná pila, která v tomto projektu zpracovává dřevo a zároveň školila vesničany ve správných postupech a potřebných náležitostech, které k obchodu patří. Díky spolupráci všech zainteresovaných organizací získala MCP v roce 2009 certifikát FSC pro komunitu Kikole a další vesnice v oblasti Kilwa.

Zpracování vytěženého dřeva probíhá v pile Sandali Wood Industries, kde dřevo nařezali na potřebné kusy a kde musí jeden rok schnout. Očekává se, že první hudební nástroje z FSC afrického tvrdého dřeva  bude možné prodávat v polovině roku 2011. Hudebníci, hrající na dřevěné dechové hudební nástroje (flétny, píšťaly, dudy, apod.) budou moci podpořit úsilí kikolské komunity, když si vyberou hudební nástroje z této oblasti s FSC certifikátem.

Jasper Makala, místní koordinátor MCP, říká: „Komunitní správa lesa není jen o tom říkat místním lidem jak se starat o les, ale také o tom naučit je využívat výhody tohoto systému. Spojuje tedy dva faktory – sociální spravedlnost a účinnou ochranu přírody.

Dr. Azim Fazal, ředitel Sandali Wood Industries, dodává: „Je to důležitý mezník jak pro nás, tak i pro Tanzánii a její lesní politiky, kteří podporují komunitní správu lesa. Doufáme, že zákazníci ze Západu budou vyžadovat FSC certifikaci a začnou je odrazovat podniky, které prodávají dřevo nezodpovědně.


Dr. Felician Kilahama, ředitel Forest and Beekeeping Division (FBD) říká: “FBD je zodpovědná  za správné hospodaření v místních lesích a zároveň spolupracuje s ostatními zainteresovanými stranami a správami lesů. Úspěch našich spřátelených organizací je i úspěchem pro nás. Jako organizace patříme pod Ministerstvo přírodních zdrojů a turistiky a podporujeme všechny iniciativy komunitní lesní správy, kdy komunita pobírá výhody z těžby vlastního dřeva. Vede to tak ke zmírnění chudoby při současném zajištění udržitelného lesního hospodaření v zemi."

Zdroj: FSC International


Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038