Dobré dřevo 25/2010 tisknout

V zářijovém čísle Dobrého dřeva, internetovém magazínu o certifikaci FSC (nejen v České republice), přineseme informace o:

- právě vydané knize knize "Cesta k přírodě blízkému hospodářskému lesu“. Tuto dobrou zprávu značně zastiňuje fakt, že nás  její autor Milan Košulič st. krátce po vydání jeho knihy navždy opustil. K informacím o knize proto připojujeme také vzpomínku na pana Košuliče od pana Jaroslava Veškrny.

- o celosvětovém FSC Friday, který vypukne již tento pátek 24. 9.!

- nové směrnici EU k zákazu nezákonně vytěženého dřeva na evropském trhu

- programech FSC pro drobné lesní vlastníky

- novém interaktivním průvodci pro zákonnou a odpovědnou lesní těžbu mezinárodní iniciativy Global Forest & Trade Network (GFTN)

- obsáhlý  a velmi zajímavý rozhovor s Milan Reškou, certifikátorem FSC "Učebnici čínštiny jsem si napsal sám"

- novém nástroji Světového fondu na ochranu přírody (WWF), který měří ekologickou stopu největších světových firem vyrábějících tzv. „dobrý“ papír

- schváleném standardu FSC lesního hospodaření ve Spojených státech

- pilotním projektu společné certifikace FSC a Fairtrade

- prohlášení v nedostatku FSC suroviny v ČR a informace o tom, na čem dále pracuje v současné době FSC ČR

- tradiční rubriku FSC v číslech

Obsah čísla

Druhý celosvětový FSC den začne již zítra v pátek 24. září!

FSC (Forest Stewardship Council) den je den věnovaný ochraně a oslavě lesů na celém světě a propagaci odpovědného a přírodě blízkého lesního hospodaření. FSC na tento den vyzívá a zve všechny zákazníky, nakupující a spotřebitele, aby hledali FSC výrobky a výrobky s ... číst více

Nová směrnice jako první krok k zákazu nezákonně vytěženého dřeva na evropském trhu

Nejen organizace Friends of The Earth Europe, kterou v Česku zastupuje Hnutí Duha, uvítala většinové hlasování Evropského parlamentu ve prospěch evropské směrnice o zákazu nelegálně vytěženého dřeva na evropském trhu. Organizace Friends of the Earth Europe prosazovala ... číst více

Milan Košulič st. a cesta k přírodě blízkému lesu

Cesta k přírodě blízkému hospodářskému lesu (kniha) (text je převzat z časopisu Lesnická práce 8/2010)FSC ČR vydalo knihu Milana Košuliče st. „Cesta k přírodě blízkému hospodářskému lesu“. Za podstatné se v ní považuje samo usilování o změnu pěstebních postupů využití... číst více

FSC pro drobné lesní vlastníky

Termín „drobní vlastníci“ se používá k popisu těch, kteří vlastní, spravují nebo používají lesy, jenž jsou považovány za „malé“ ve vztahu k jejich regionu a těch, kteří těží dřevěné a nedřevěné lesní produkty s malou intenzitou, tedy SLIMF (Small and Low Intensity Mana... číst více

Mezinárodní iniciativa pro lesy GFTN (Global Forest & Trade Network) zveřejnila interaktivního průvo

Iniciativa Global Forest & Trade Network (GFTN) uveřejnila nového interaktivního průvodce pro zákonnou a odpovědnou lesní těžbu. Průvodce shrnuje dřívější legislativní materiály a odpovědné zadávání veřejných zakázek do jednoho interaktivního zdroje. Průvodce je do... číst více

Učebnici čínštiny jsem si napsal sám - rozhovor s Milan Reškou, certifikátorem FSC

Milan Reška, lesní inženýr, jezdí po celém světě a jako auditor hodnotí pěstování lesů, které, pokud je přírodě blízké, dostane prestižní ekologický certifikát FSC. Nebylo jednoduché jej chytit doma v České republice, neboť je stále na cestách. Milan Reška Výrazným... číst více

Světový fond na ochranu přírody (WWF) měří ekologickou stopu největších světových firem vyrábějících

Pět celosvětově významných zpracovatelských firem vyrábějících tzv. dobrý papír dobrovolně přistoupilo ke zjištění své ekologické stopy prostřednictvím nového online ukazatele WWF nazvaného „index papírenských společností.“ Světový fond na ochranu přírody zavedl tento... číst více

Byl schválen FSC standard lesního hospodaření ve Spojených státech

Generální ředitel FSC Andre Giacini de Freitas vydal rozhodnutí ke schválení Amerického standardu FSC lesního hospodaření. Standard byl schválen 8. července 2010 a bude uveden v platnost 8. října 2010. Americký standard znamená konec tříletého přezkoumávání různých ře... číst více

Pilotní projekt společné certifikace FSC a Fairtrade

V současné době se pro FSC stává stále větší celosvětovou prioritou certifikace malých lesních vlastníků. To je v souladu s principy certifikace Fairtrade a proto, se jednou ze součástí této priority stala společná spolupráce FSC a Fairtradu.  V roce 2007 došlo ... číst více

Na čem pracuje FSC ČR

Cílem FSC ČR v příštích měsících navázat úzkou spolupráci s majiteli certifikátu FSC v České Republice a zjistit jejich potřeby či zájmy, pomoci jim při tržním zhodnocení certifikátu. Jedním z problémů, který jsme zjistili již v minulosti,... číst více

FSC v číslech (ke dni 16.8. 2010)

FSC v číslechCelková certifikovaná plocha: 135,695,131 ha (k 16. 8. 2010)Celkový počet certifikátů lesního hospodaření: 1021 (k 16. 8. 2010 v 81 státech)Celkový počet certifikátů zpracovatelských řetězců: 18458 (k 16. 8. 2010 ve 103 státec... číst více
Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038