FSC je členem Mezinárodní unie pro ochranu přírody a přírodních zdrojů (IUCN) tisknout

Mezinárodní unie pro ochranu přírody a přírodních zdrojů (IUCN)  schválila členství FSC na svém 75. shromáždění v Gland 18. – 20. listopadu 2010.

FSC jako člen unie v kategorii mezinárodních nevládních organizací se řadí mezi největší environmentální sítě s více než 1000 členskými organizacemi ve 160 státech, včetně vládních zřízení a vládních agentur, všestranných institucí a nevládních organizací.

Kromě vytvoření globální sítě a partnerských výhod poskytuje členství FSC přístup k širším vědomostem a vznikajícímu objemu dat, včetně IUCN databáze a společenství vědecké obce čítající téměř 11 000 expertů po celém světě.

Členové IUCN  jednají kolektivně o stanovách vedení, vládnutí a ustanovení organizační strategie na čtyřletém IUCN Světovém kongresu o ochraně přírody. To je unikátní příležitost pro FSC sdružení, které může přispět k progresu mezinárodních úmluv a environmentálnímu, ekonomickému i sociálnímu vývoji.

Pro více informací o programech a iniciativách IUCN navštivte IUCN website.

Zdroj: FSC International, říjen 2010


Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038