Avon se přidává k podpoře odpovědného lesnictví tisknout

Společnost Avon Product prohlásila, že se přidává k celosvětové síti Global Forest & Trade Network (GFTN). Tato iniciativa Světového fondu na ochranu přírody (WWF) má eliminovat ilegální těžbu dřeva a chránit ohrožené a cenné světové lesy. Skrze své členství v GFTN se Avon přidal k více než 270 společnostech po celém světě, které sdílí přesvědčení v odpovědné lesní hospodaření a záchranu světových lesů.

 

 

Díky participaci v síti GFTN pomůže WWF splnit Avonu jeho závazky, podle nichž mají být všechny brožury společnosti  a propagační materiály Avonu ve 120 zemích vyrobeny z produktů odpovědného lesnictví. Konkrétně se Avon zavázal k úplnému přechodu na certifikovaný papír k roku 2020, preferován by měl být FSC papír.

Všichni členové sítě GFTN se zavázali vyvarovat se používat surovinu a dřevo pocházející z nelegálních, neznámých nebo kontroverzních zdrojů a zvýšit podíl využívání dřevěných produktů  z certifikovaných a šetrně obhospodařovaných lesů. Certifikační systém, který nejlépe vyhovuje požadavkům WWF a směřuje k environmentálně vhodnému, sociálně přínosnému a  ekonomicky životaschopnému lesní hospodaření je FSC.

Avon velmi vítá, že se stal členem celosvětové sítě Global Forest & Trade Network a partnerem Světové organizace na ochranu přírody“, doplnil Tod Arbogast, víceprezident Avonu. „Jelikož je Avon významným spotřebitelem papírových produktů, je v pozici, kdy může ovlivnit nabídku a poptávku a přispět k rozvoji enviromentálních principů, které ochrání a pomohou obnovit světové lesy, biodiverzitu a zachovají integritu světového ekosystému. To povede i k dlouhodobým sociálním a ekonomickým benefitům pomáhajícím a místním komunitám. Toto jsou prioritní oblasti závazků Avon Paper a celosvětové iniciativy Hello Green Tomorrow, jež pomohou zastavit deforestaci a ke kterým jsme se zavázali již na začátku roku 2010,“ dodal.       


Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038