Konzultační servis FSC ČR pro majitele lesů a lesníky tisknout

Kancelář FSC ČR nabízí konzultační služby pro správce a vlastníky lesů v České republice k zavádění přírodě blízkých způsobů lesního hospodaření a certifikačnímu systému FSC. Kromě tištěných informačních materiálů, knih s tématikou šetrného hospodaření nabízíme, poradenskou telefonní linku a osobní konzultace (s možností navštívit vás ve „vašem“ lese). V průběhu letošního roku připravíme 6 regionálních seminářů o PBLH a certifikačním systému FSC.

Konzultační servis je realizován díky podpoře Státního fondu životního prostředí České republiky. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat zde.

 


Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038