Veřejná diskuze usiluje o vytvoření nové klasifikace certifikovaných produktů tisknout


Veřejná diskuze chce docílit vytvoření nové klasifikace pro certifikované produkty, jež by poskytla záruku správného a sjednoceného třídění jednotlivých skupin produktů. Rovněž by tato nová klasifikace měla zprostředkovat bezprostřední tržní vazby mezi výrobci a spotřebiteli.


Nová klasifikační řada by měla být jednoduchá, snadno šiřitelná a krátce definovaná. Měla by zahrnovat všechny certifikované produkty. Klasifikace by měla být založena na názvech typů produktů, které jsou na trhu všeobecně uznané.


Pro více informací navštivte tuto diskusní stránku, popřípadě můžete stáhnout i download komentáře. Pro jakékoliv další informace navštivte Policy and Standards Unit. 

Zdroj: FSC International, 1. března 2011.


Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038