Světová konference na podporu domorodých komunit a šetrného hospodaření v lesích tisknout

Účastníci celosvětové konference Spojených Národů a nevládních organizací, která předcházela konferenci Rio + 20, vyzvali vlády, aby přislíbily konkrétní a systematickou podporu domorodým komunitám hospodařícím v certifikovaných lesích. Třídenní událost, které se účastnili i zástupci FSC, byla organizována Oddělením OSN pro veřejné informace ve spolupráci s nevládními organizacemi, vládou Spolkové republiky Německo a Programem Organizace spojených národů pro dobrovolníky. 
 
 
Téměř 2000 zástupců ze 100 zemí se zúčastnilo konference nevládních organizací nazvané „Trvale udržitelná společnost- odpovědní občané“, která byla zaměřena na trvale udržitelný rozvoj, dobrovolnictví a změny, které může ovlivnit každý občan svým jednáním. Výkonný ředitel FSC Andre de Freitas byl jedním z přednášejících na semináři, který pořádala organizace Rainforest Alliance, nazvaném „Pomoc farmářům a místním komunitám v jejich adaptaci na klimatické změny či zapojení do hnutí kolem zelené ekonomiky.“  

Tato konference, která se konala 3. – 5. září 2011 v Bonnu, sloužila jako hlavní fórum nevládních organizací nadcházející konference Rio+20. Ta měla navázat na konferenci o trvale udržitelném rozvoji v Rio de Janeiru v roce 1992. Konference nevládnních organizací tak nabídla platformu, kde bylo možné apelovat na vlády a státy, aby více podpořily místní, domorodé komunity a jejich zástupce hospodařící v lesích s ekologickými certifikáty jako je např. FSC. To podpoří Zelenou ekonomiku, která je jedním z hlavních témat Ria + 20.


Závěrečná rezoluce tak vyzývá vlády, aby: „posílily domorodé ekonomiky a zabránily ničení lesů a aby podpořily nezávislé certifikační systémy založené na pevných principech, aplikované skrze transparentní a vyrovnané procesy, s nezávislou kontrolou a garantující účast místních komunit na rozhodování. Vlády a soukromý sektor by měly přislíbit konkrétní a systematickou podporu zainteresovaným skupinám a místním komunitám, které hospodaří v certifikovaných lesích po celém světě. Zvláštní důraz by měl být potom kladen na oblast deštných pralesů.“


Nyní začíná shánění podpory u vlád a zainteresovaných aktérů, kteří by podpořili oficiální stanovisko FSC, jehož cílem je na konferenci v Riu upozornit na domorodé komunity a jejich hospodaření v lesích. Termín pro vypracování draftu stanoviska je 1. listopadu 2011. Pokud se chcete zapojit, budeme velmi rádi. Kontaktujte nás prosím a informujte nás o svých záměrech.

Pro více informací kontaktujte John Hontelez.

Zdroj: www.fsc.org


Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038