Do roku 2014 se v Německu zdvojnásobí FSC certifikovaná plocha lesů tisknout

Poslední rok byl pro Forest Stewardship Council v Německu obzvláště důležitým, alespoň v politickém smyslu.  Po volbách se  některé zemské vlády staly více nakloněné FSC. 


V Bádensku-Württembersku a Porýní-Westfálsku vedla politická výměna k rozhodnutí certifikovat státní lesy. S opětovnou FSC certifikací 117 400 ha lesa v Severním Porýní na konci roku 2011 splňuje požadavky FSC certifikátu celkem 633 636 ha lesa. Dodatečná certifikace lesů v Bádensku-Württembersku a Porýní-Westfálsku znamená rozšíření této oblasti o 447 000 ha.


Lesní podnik spolkové země Bádenska-Württemerska chce dosáhnout FSC certifikace do začátku roku 2013, přičemž se první setkaní zúčastněných stran uskutečnilo v červenci 2012.


V rámci skupinové certifikace se v Porýní-Westfálsku očekává dosažení certifikátu FSC u prvních dvanácti (z celkem čtyřiceti-pěti) lesních území v průběhu září tohoto roku. Zbytek lesních majetků bude následovat v průběhu dvou let.


Tento vývoj, který je důležitým mezníkem pro růst FSC v Německu, vřele uvítaly přední nevládní ekologické organizace a sdružení zabývající se sociální problematikou.  Certifikace FSC zaručuje ze strany politických představitelů větší pozornost environmentálním a sociálním aspektům hospodaření v lesích, společně s požadavkem veřejnosti po odpovědném lesním hospodaření. Jak to bude v České republice?


Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038