FSC se zapojilo do debaty o celoevropské úmluvě o udržitelném lesním hospodaření tisknout

Ministři evropských zemí (včetně zemí bývalého Sovětského svazu) se v roce 2011 shodli na potřebě vytvoření "právně závazné dohody o lesích v Evropě". Jednání o dohodě odstartovala v Bonnu na týdenním jednání 3. září. Forest Stewardship Council (FSC), v pozici pozorovatele, předložila návrhy na

  • zdůraznění přijetí certifikačních schémat založených na účasti více zainteresovaných skupin (stakeholderů) s cílem posílit environmentální a sociální aspekty v odvětví lesního hospodářství a zlepšit soukromou a veřejnou podporu trvale udržitelného lesního hospodaření.
  • zahrnutí zeleného úřadování jako nástroje pro podporu trvale udržitelného hospodaření v lesích.

FSC je potěšeno, že tyto návrhy jsou považovány za podstatné a i nadále bude jednat o výsledné podobě finální verze úmluvy.


Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038