Mezinárodní organizace FSC má nového generálního ředitele tisknout

Mezinárodní výkonná rada Forest Stewardship Council (International Board of Directors) s potěšením oznamuje, že byl Kim Carstensen k 1. říjnu jmenován generálním ředitelem Forest Stewardship Council.


Kim Carstensen přináší do FSC svou výjimečnou pověst vedení velmi různorodých organizací zabývajících se sociální a environmentální tématikou.  Je mezinárodním expertem širokého záběru v oblasti ochrany a rozvoje zaměřující se zejména v posledních letech na problematiku globálního oteplování,  tématu zásadního významu pro FSC. Carstensen přichází do funkce po Andrém de Freitas, který velmi úspěšně vedl FSC v posledních pěti letech, které znamenaly období soustavného růstu a finanční stability.


Kim Carstensen bude velmi dynamickým vůdcem pro FSC,“ říká Michael E. Conroy, člen Výkonné rady FSC. „Prokázal vedoucí a manažerské schopnosti, trpělivost a multikulturní cítění, které FSC jako globálního lídr v certifikaci lesních produktů a organizace zahrnující mnoho různých aktérů pro pokračování svého růstu potřebuje.“

Jsem nadšen z možnosti vést FSC,“ uvedl Carstensen,„od svého založení Forest Stewardship Council projevilo bezkonkurenční potenciál být opravdu tím, kdo mění pravidla přírodě blízkého lesního hospodaření na celém světě. Ačkoliv je pozice FSC již nyní velmi silná, jsem přesvědčen, že může v nadcházejících letech ještě posílit. A mám radost z příležitosti být součástí tohoto procesu a těším se na výzvy, které přinese.“


V roce 2011 Carstensen založil po dvacetileté zkušenosti s vedením World Wide Fund for Nature (byl ředitelem WWF Dánsko a WWF International) Fair Green Solutions,. Od roku 2008 do roku 2010 byl také ředitelem WWF Global Climate Initiative), kde docílil konsensu v postoji na změnu klimatu v prostředí mnoha různých aktérů z mnoha zemí zapojeních v sítí Světového fondu na ochranu přírody a vedl také jednání v  rámci kodaňského summitu zaměřeného na globální oteplování. Během svého působení ve WWF byl zároveň předsedou koalice pro celosvětovou kampaň Climate Action (GCCA), širokého sdružení mezinárodních neziskových organizací jako WWF, Greenpeace, Oxfam a Christian Aid.


Od roku 1996 do roku 2008 byl Carstensen generálním tajemníkem WWF Dánsko. Stal se také poradcem dánského ministra životního prostředí, náměstkem v Poradním sboru pro environmentální záležitost, stejně jako v Dánském mezinárodním rozvojovém programu (Danida). Silně zapojen byl jak v dánské tak mezinárodní obchodní komunitě jako člen poradního sboru Dánského průmyslového fondu pro rozvojové země, kde se věnoval především společenské odpovědnosti firem, a spoluzakládal partnerství 17 severoevropských firem na podporu udržitelného rozvoje.


 „Jsem potěšen, že Výkonná rada FSC nalezla a vybrala jako mého nástupce tak silného kandidáta,“ říká Andre de Freistas. „Jsem plně přesvědčen, že Kim dokáže v FSC velké věci a přeji mu to nejlepší při vedení organizace v dalším stádiu rozvoje.“
Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038