Rozhovor s Martinem Koubkem - projektovým a PR manažerem FSC ČR tisknout


V rámci našeho seriálu rozhovorů vám představujeme dalšího z pracovníků národní pobočky FOREST STEWARDSHIP  COUNCIL (FSC). Je jím Martin Koubek, projektový manažer a bývalý PR pracovník FSC ČR, který zde pracuje již čtvrtým rokem.

Jak jste se vlastně k působení v oblasti public relations dostal, co Vás na ni lákalo?

Vystudoval jsem na Fakultě sociálních studií Masarykovy university žurnalistiku a politologii a oblast mediální komunikace (zejména její sociální aspekty ve vztahu k novým médiím) mě vždy velmi zajímala, věnoval jsem se tomu i v magisterské diplomové práci. Navíc mi vždy byla blízká nezisková sféra, proto jsem už při doktorském studiu na Katedře politologie FSS MU začal pracovat v jiné brněnské nevládní organizaci IQ Roma servis, kde jsem pomáhal připravovat několik větších evropských kampaní. FSC ČR pak svým prostředím a výborným pracovním kolektivem byla zajímavá nabídka, jak pracovat na vlastních nohou v oblasti komunikace, kampaní a public relations. Později jsem se v FSC ČR spíše než PR věnoval projektové činnosti, s tím, jak se začal rozrůstat náš kolektiv. 


Pamatujete si na své začátky pracovníka pro public relations v FSC ČR? Změnila se nějak Vaše práce, či přístup k ní?

Před necelými čtyřmi lety to byla první větší kampaň FSC ČR „Miluje dřevo, chrání les,“ kterou jsem měl na starosti. Tehdy jsme ji organizovali s pomocí profesionální marketingové agentury Marco BBN a jejich přínos například v rámci vizuální stránky kampaně byl velmi výrazný.  Nicméně už při této první kampani jsme začali díky standardním sociologickým průzkumům před a po kampani specifikovat jednotlivé komunikační prostředky, způsob oslovení cílových skupin, což nebylo u neziskových organizací vždy obvyklé. Podařilo se nám tak spotřebitelskou veřejnost dobře oslovit a v některých regionech, kde kampaň probíhala se pak znalost značky FSC zvýšila až o 60%.


Jste projektovým manažerem, zároveň se zabýváte vztahy s veřejností, která z oblastí vyžaduje v současné době více Vaší pozornosti?

V poslední době je to především projektový fundraising, což ale vychází spíše z nutnosti zajištění finančních prostředků téměř v každé neziskové organizaci.  Velmi mě mrzelo, že v obdobích, kdy bylo větší množství grantových výzev, jsem nemohl public relations věnovat tolik času, aby bylo možné stále zapojovat nové prvky do komunikace a prezentace FSC ČR. Nicméně právě z tohoto důvodu jsme přijali do FSC ČR novou osobu na public relations, jejíž úkol je přinést nový svěží pohled do nadcházejících spotřebitelských kampaní. I práce s certifikovanými i necertifikovanými subjekty by se díky tomu měla v budoucnu podstatně rozvinout. Tak, aby FSC ČR bylo schopno dodat servis a ještě více podpořit ty, kteří se rozhodli nebo rozhodují certifikovat. 

Činnost FSC je z podstatné části založená na individuálním a firemním fundraisingu. Jak moc je důležitý pro rozvoj FSC?

Právě, že není. Větší část tvoří projektový fundraising, ale důležitá oblast to pochopitelně je a je třeba poděkovat především podpůrným členům FSC ČR (Hornbach Baumarkt, NEPCon, Dřevotvar družstvo,  JYSK, POINT CZ, TÜV SÜD Czech, A1 Arborists, BWOOD,  Bureau Veritas Czech Republic a Ing. Kristýna Dvořáčková) a donorům. V posledních letech je poměr mezi projektovým a individuálním fundraisingem takový, že asi 60 – 70 % tvoří projektová část rozpočtu a 30 – 40% jsou finanční prostředky z podpůrného členství, poradenství a členství v FSC Network. Nicméně i tento poměr není mezi neziskovými organizacemi obvyklý, většinou jsou více odkázané na grantové finanční zdroje (až na výjimky jako je např. Greenpeace) a je velmi dobře, že v současné době, kdy projektových výzev rychle ubývá, má FSC ČR diversifikované zdroje příjmů a zajištěné, stabilní finance na podporu certifikace a značky FSC.    


Mohl byste nám více přiblížit chystanou kampaň „Není les, jako les – odpovědná spotřeba výrobků ze dřeva“? Kolik lidí se na ni podílí? Co bude jejím obsahem?

Ostrá fáze kampaně proběhne na jaře 2013 v souvislosti s jarní sezónou zahradního nábytku, kdy je v obchodech či hobbymarketech nejvíce FSC výrobků. Spotřebitelská část kampaně bude obsahovat workshopy pro veřejnost, stejně jako návštěvy FSC certifikovaných majetků, roadshows před hobbymarkety, soutěže, reklamu v MHD a časopisech, filmový festival a posílit výrazně bychom chtěli také komunikaci na sociálních sítích. Vrcholit by kampaň měla téměř přesně za rok, při FSC Friday 2013.     


Jak byste hodnotil dosavadní působení FSC v České republice? Jste spokojený s dosavadním vývojem?

Myslím, že v rámci zpracovatelských firem přibývá počet certifikovaných subjektů velmi slibně, meziroční nárůst se již několik let po sobě v průměru rovná téměř 40%, což je v rámci různých certifikátů patrně největší číslo. U certifikátů lesních majetků bych již tak spokojen nebyl, je ale třeba říci, že současná situace se dá přičíst velmi uzavřeným institucionálním příležitostem, které v České republice jsou.  

V západní Evropě se certifikát FSC a obecněji SCR stává standardem, podmiňujícím obchodní vztahy? Myslíte si, že se česká společnost tomuto standardu blíží?

To trochu souvisí s předchozí otázkou. Záleží, na jakou část české společnosti bychom se zaměřili. Myslím, že v soukromém sektoru již pro zpracovatelské firmy začíná být FSC certifikát standardem a častou nutnou podmínkou při vývozu do zahraničí či zakázek pro zahraniční klienty. Veřejnost, jakožto individuální spotřebitelé pak začínají reagovat odpovědnou spotřebu, což příliš zatím nezměnil ani příchod ekonomické krize. Jiná situace by byla v případě, že bychom do české společnosti zahrnuli i státní  firmy či instituce. U těch převažuje spíše negativní přístup, což je v případě FSC jakožto nejvíce transparentní certifikace lesních majetků a zpracovatelských firem trošku paradoxní.

Jste čerstvým držitelem doktorátu na Katedře politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy university, změnilo se pro Vás něco s novým titulem?


Myslím, že další písmenka před nebo za jménem samy o sobě nic neznamenají a nemění. A přesto, že již nejsem na Fakultě sociálních studií Masarykovy university, publikační činnost příliš neubyla, takže ještě minimálně do konce roku zbývá dotáhnout články v recenzních řízeních do francouzských a amerických žurnálů a napsat projekt knihy navazující na disertační práci…Takže asi vše při starém... málo času, spousta práce;-)Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038