Diskuze na Valné hromadě FSC ČR poukázala na velký nedostatek FSC suroviny v ČR tisknout

V prostorách Kanceláře veřejného ochránce práv proběhla ve čtvrtek 15. 11. 2012 v Brně devátá Valná hromada občanského sdružení FSC ČR. To je národní kanceláří a oficiálním zástupcem mezinárodní organizace Forest Stewardship Council (FSC). Jejím cílem je prosazovat environmentálně vhodné, sociálně přínosné, ekonomicky životaschopné lesní hospodaření v České republice i ve světě. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení a schvaluje např. postup revize Českého standardu FSC, který ovlivňuje podobu certifikace mnoha firem a majetků ve dřevozpracovatelském a lesnickém sektoru. Na Valné hromadě FSC ČR byla diskutováno i aktuální téma nedostatku FSC suroviny v ČR a nové nařízení tzv. EU Timber Regulation.  


V Malém sále Kanceláře veřejného ochránce práv byla nejprve ve čtvrtek 15. 11. představena činnost sdružení FSC ČR za poslední dva roky od předchozí Valné hromady. Následovalo velmi diskutované téma nedostatku FSC suroviny v České republice a malé certifikované plochy lesů. Člen sdružení Ing. Tomáš Pařík z Asociace českého papírenského průmyslu k tomu řekl: „Pakliže se v ČR výrazně nerozšíří plocha FSC certifikovaných lesních majetků, nedostatek této suroviny bude již za rok velkým problémem. Zatímco vnímáme zvyšující se poptávku našich odběratelů po výrobcích FSC, v rámci lesních majetků se tento trend zatím neprojevuje, nepřibývá plochy certifikovaných lesů. Dochází tak k nerovnoměrnému vývoji, který nereaguje na požadavky trhu a papírenské firmy musí surovinu s většími náklady dovážet.“ Přitom dle Michala Rezka z certifikační firmy TÜV SÜD Czech by podmínky certifikátu FSC mohlo splnit bez větších problémů více lesních majetků. „Problémem však zůstává především negativní postoj Lesů ČR k certifikaci FSC. Jejich politika tak může dále ohrozit konkurenceschopnost českého dřevozpracovatelského průmyslu. Doufáme však, že nové vedení LČR přistoupí k tomuto problému jinak.“ doplnil ředitel FSC ČR Ing. Tomáš Duda. 

Odhlasováno bylo také okamžité dokončení revize Českého standardu FSC, tak aby byly mj. zapracovány nové požadavky FSC International. Dále byla představena harmonizace certifikačního systému FSC k tzv. EU Timber Regulation (EU TR). Toto nařízení, které vstoupí v platnost 3. března 2013 se vztahuje na širokou škálu dřevař-ských výrobků a produktů včetně překližek, dýh, dřevotřískových desek, a dalších produktů a ovlivní velké množ-ství podniků a firem, které vyrábějí nebo dovážejí dřevo do Evropské Unie. Zakazuje dovoz nelegálně vytěženého dřeva do Evropské unie a ukládá firmám, které jako první na trh dřevo uvedou, aby doložily jeho původ a prokázaly tzv. systém náležité péče. Mezinárodní FSC v současné době upravuje část standardů (zejména FSC Kontrolovaného dřeva) tak, aby certifikát FSC plně naplňoval všechny podmínky EU TR.


Národní kancelář FSC ČR již více než devět let prosazuje environmentálně vhodné, sociálně přínosné, ekonomicky životaschopné lesní hospodaření v České republice. Tím napomáhá chránit ohrožené a devastované lesy a jejich obyvatele. Jedním z cílů FSC ČR je také informování a vzdělávání o odpovědné spotřebě a možnostech podpoření šetrného a přírodě blízkého hospodaření v lesích.


Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038