Rozhovor s Kateřinou Žaludkovou – vedoucí programu enviromentální vzdělávání FSC ČR tisknout

V našem pravidelném seriálu rozhovorů Vám představujeme dalšího z pracovníků národní pobočky FOREST STEWARDSHIP COUNCIL (FSC). Pod lupou se tentokrát ocitla Mgr. Kateřina Žaludková, vedoucí programu environmentálního vzdělávání FSC ČR. 

Na podzim tohoto roku jste zahájila sérii zážitkových workshopů „Šetrné dřevo“, můžete nám přiblížit, co je obsahem těchto workshopů? Co je na nich zážitkového, jaký zážitek si odnášejí jeho účastníci domů?

Hlavním cílem workshopů je poskytnout veřejnosti nástroje pro jejich vlastní volbu výrobků ze dřeva tak, aby byli schopni se rozhodnout s pocitem, že mají všechny potřebné informace. Druhořadým a rovněž důležitým výstupem je, že by si účastníci měli odnést jakési napojení na les, přírodu, prostě prostředí, ve kterém žijí a kde jsou doma. A také poukázat na různá propojení lesa s lidským životem v různých koutech světa.  Mnoho lidí dnes vnímá les jako něco cizího, co jim není vlastní; například se bojí chodit v noci do lesa… Dokonce někteří žáci z výukových programů věku 10 – 12 let v lese nikdy nebyli a výukový program byl pro ně prvním setkáním s lesem.


Bude na tyto workshopy navazovat některá z dalších aktivit, nebo zůstane jenom u nich? 

Na workshopy budou navazovat exkurze do certifikovaných FSC lesů, které plánujeme v jarních a letních měsících příštího roku. Lidé budou mít možnost navštívit les s komentovanou prohlídkou, odborným doprovodem. Doplňkové aktivity budou zaměřeny na způsoby hospodaření a vztah člověka k lesu.

Co Vás motivuje k pedagogické práci, co Vám přináší?

K lektorství mě přivedla shoda okolností a po více než sedmileté činnosti mohu říct, že je to pro mě stále velká příležitost neustálého seberozvoje a sebereflexe. Činnost v ekologické výchově vnímám jako možnost využívat prostor přírody a umožňovat propojení s přírodou především u žáků a studentů. Také ráda trávím čas ve volné přírodě. Environmentální vzdělávání je pro mě tedy více než jenom práce, je to zábava, změna, kreativita, improvizace, vnímání a prožitek.

Jak pohlížejí na lesní hospodaření děti, jak jej vnímají?

Většinou nemají vůbec představu o tom, jak se v lese hospodaří. Starší žáci znají řadu důsledků plošného odlesňování a holosečného hospodaření, a pokud je neznají, dokáží je společně ve skupině vymyslet. Mladší děti se setkávají s lesem více hravě a prožitkově; lesníka vnímají jako statného pána v klobouku, který má velkou autoritu a zpravidla si návštěvu lesa náležitě užívají.

V tomto roce jste se s informačním stánkem FSC účastnila řady festivalů a jiných událostí. S jakými lidmi se na těchto akcích setkáváte?  

Festivaly, které FSC ČR navštěvuje, se pojí zpravidla s oslavou Dne stromů, Dne Země nebo jsou jakkoli spojené se dřevem nebo šetrným životním stylem. Podle typu události přicházejí různí lidé. Na Dni Země nebo Dni stromů jsou to většinou rodiče s dětmi. Nejvíce jim přiblížíme koncept přírodě blízkého hospodaření formou různých aktivit. Také přicházejí lidé, kteří jsou zvědaví, tak nasají všechny možné informace, které máme na stánku k dispozici. Také se setkávám s lidmi, kteří již FSC znají a chtějí znát můj osobní názor na tu kterou tematiku a v neposlední řadě přicházejí také lidé skeptičtí.

Jak byste zhodnotila enviromentální vzdělávání FSC v České republice? Jste spokojená s dosavadním vývojem? 

FSC ČR má pobočku pouze v Brně a pedagogické aktivity jsou často omezené na regionální působení. Naše vize sahá ale mnohem dál; chtěli bychom, aby se o přírodě blízkém hospodaření dozvěděla celá česká veřejnost. Počátek je nyní položen ve workshopech, které probíhají takřka ve všech českých krajích. Pro environmentální výchovu ve školách bude cesta strastiplnější a delší, ale již hledáme nástroje, jak výuku a materiály zprostředkovat.

Ve svém volném čase jste velmi aktivní, co Vás v poslední době nejvíce naplňuje?

 Asi život jako takový, snažím se být tady a teď, ale ne vždy je to jednoduché… aktivity jsou prostě jen aktivity.

Poznej dřevo Pohádkové lesy Dobré dřevo

Základní informace

Lesní certifikace FSC

Fairwood z.s je nevládní, nezisková organizace a český zástupce mezinárodní organizace Forest Stewardship Council (FSC).

FSC ČR prosazuje

  • environmentálně vhodné
  • sociálně přínosné
  • ekonomicky životaschopné lesní hospodaření

v České republice prostřednictvím certifikace lesů a zpracovatelského řetězce certifikovaného dřeva a dřevěných výrobků.