Dobré dřevo 35/2013 tisknout

V únorovém čísle Dobrého dřeva Vám přinášíme bližší informace nařízení EU č. 995/2010 EU TR, které vstoupilo v platnost 3.3. 2013 a úpravách v systému FSC certifikace zpracovatelského řetězce, které zajišťují, že systém FSC je s EUTR plně v souladu a dovozci certifikovaní pro FSC vyhovují požadavkům EU TR. Dále závěry a schválení analýzy rizik pro FSC kontrolované dřevo v České republice (a věnujeme se v tomuto tématu také v dalších zemích), informace o chystaných vzdělávacích workshopech "Šetrné dřevo" a celorepublikové fotografické soutěži s tématem FSC, o velkém rozšíření certifikované lesní plochy v Kanadě a na závěr mimo jiné jako perličku pro odlehčení zábavný klip Rainforest Alliance.

 

 

Obsah čísla

Změny v FSC certifikaci CoC vzhledem k EU TR - směrnice FSC

BONN - Dne 3. března 2013 vstoupila v platnost tzv. European Union Timber Regulation (EU TR), která postihuje dovoz a uvedení ilegálně dovezeného dřeva a produktů na trhy v Evropské Unii. Společnosti a podniky, které dovážejí či uvádí poprvé dřevo na trh EU musí mít tz... číst více

Hodnocení rizika České republiky z pohledu FSC kontrolovaného dřeva bylo schváleno

10. ledna 2013 schválila mezinárodní centrála FSC dokument „Hodnocení rizika FSC kontrolovaného dřeva“ pro Českou republiku. Jedná se o zásadní dokument pro firmy ze zpracovatelského řetězce, které při výrobě FSC produktů využívají necertifikovanou FSC surovinu – su... číst více

V Kanadě bylo nově certifikováno systémem FSC 1,3 milionu hektarů lesa

Kanadský výrobce lesních produktů Tembec získal novou FSC skupinovou certifikaci  dalších 1 375 000 hektarů lesních majektů v Senneterre, Quebecu. Společnost již nyní spravuje přes 11 milińu hektarů lesa, které obhospodařuje přírodě blízkým způsobem dle pravidel F... číst více

Proběhne další řada workshopů z cyklu šetrné dřevo

Na podzim minulého roku jsme zahájili sérii 12 workshopů Šetrné dřevo, které probíhají po celé České republice. Workshopy již úspěšně proběhly v řadě českých měst (Brno, Ostrava, Olomouc, Jihlava, Zlín), větší část je připravena právě pro následující měsíce. Účastníci... číst více

Revize Českého standardu FSC

Během letošního prvního pololetí bude dokončena revize zásadního dokumentu pro certifikaci lesního hospodaření v České republice systémem FSC - Českého standardu FSC. Do letošního léta proběhnou 2 setkání Standardizační komise FSC ČR. Standardizační komise je složena z... číst více

FSC ČR připravuje celorepublikovou fotografickou soutěž - zapojte se!

FSC Česká republika v současné době připravuje celorepublikovou fotografickou soutěž, jejíž vítězové budou slavnostně vyhlášeni na celosvětový FSC Friday 2013 (27. září 2013). Stále je ještě možnost pro společnosti či firmy, které se chtěj... číst více

FSC nadále posiluje transparentnost a kvalitu systému certifikace

  Forest Stewarship Council s potěšením oznamuje jmenování Stefana Salvadora do řídící funkce nové Quality Assurance Unit (QAU – Oddělení pro záruku kvality), které zahájí činnost v březnu 2013. Jmenování Stefana a zřízení tohoto oddělení reflektuje ... číst více

Další nové národní analýzy rizik pro FSC Kontrolované dřevo

Již 1. ledna byly s okamžitou platností schváleny národní analýzy rizik pro FSC Kontrolované dřevo v kontinentálním Portugalsku, Španělsku a Bulharsku. 10. Ledna pak přibyly další čtyři země – a mezi nimi Česká republika! Tyto analýzy vstoupily v platnost 1. února krom... číst více

Výsledky jednání se spol. IKEA

Prvního února se v Nizozemí, v sídle společnosti IKEA uskutečnilo setkání Kima Carstensena, Marcelle Peuckert, Gemmy Boetekeese a vedoucích představitelů IKEA International včetně Steve Howarda (vedoucí skupiny pro Udržitelnost), Anderse Hildemana (lesní hospodář) a ge... číst více

Co je základem důvěryhodnosti certifikace?

ISEAL Alliance, přední světová asociace sdružující schémata a certifikáty v oblasti udržitelnosti začala novou konzultaci a projekt, který se soustředí klíčový aspekt certifikací jako je FSC – důvěryhodnost. Právě stanovení kritérií důvěryhodnosti, transparentnosti a j... číst více

Kampaň: FSC certifikované dřevovláknité desky

FSC zahájila kampaň „Změňme dřevovláknité desky“ (Change Our Fiberboards), která se zaměřuje na co největší zviditelnění poptávky po FSC certifikovaných dřevovláknitých deskách na trhu. V čele se společnostmi OTTO Group, Kingfisher a Nobia Dánsko se evropské ... číst více

Další novinky o EU TR - české stránky

Byly spuštěny českojazyčné stránky týkající se nařízení European Union Timber Regulation (EU TR), které upravuje podmínky uvádění nezákonně vytěženého dřeva a výrobků z tohoto dřeva na trh EU a vztahuje se také na dřevo a dřevařské výrobky... číst více

FSC v číslech

Tradiční tabulky FSC v číslech ke dni 15. lednu 2013.Celková certifikovaná plocha: 171,877,149 ha (k 15. 1. 2013)Celkový počet certifikátů lesního hospodaření: 1175 (k 15. 1. 2013 v 80 státech)Celkový počet certifikátů zpracovatelských řetězců: 24 789 (k 15. 1. 2013 ve... číst více

Sleduj žábu!

Pro pobavení na závěr tohoto čísla Dobrého dřeva zařazujeme klip Rainforest Alliance "Follow the Frog." Podívejte se zde. Zbývá jen dodat, že k kromě žáby dobré hledat i značku zatrženého stromečku;-).     číst více
Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038