Jasnější role FSC v rámci nařízení o dřevu (EU TR) tisknout

Certifikace FSC není náhradou za systém náležité péče pro firmy uvádějící dřevo a dřevěné výrobky na trh EU. Nicméně certifikace výrazně ulehčuje zavedení tohoto systému.

Až donedávna nebyla jasná míra důvěry Evropské komise a příslušných orgánů v certifikáty třetích stran jako je i FSC a  nutnosti jejich doplnění dalším dodatečným hodnocením/snižováním rizika. K vyjasnění situace došlo uznáním společnosti NEPCon jako kontrolní organizace v rámci EU TR. Program LegalSource, který byl součástí žádosti NEPConu k Evropské komisi, uznává FSC materiál jako materiál s nízkým (zanedbatelným) rizikem pokud je:

  • ověřena platnost certifikátu FSC,
  • materiál obsažený v rozsahu certifikátu,
  • je uvedeno správné FSC prohlášení a
  • jsou dostupné informace o zemi těžby, druhu dřeviny a další běžné administrativní informace.

Uznání programu LegalSource je výhradně zodpovědnost Evropské komise, nicméně příslušné národní orgány byly v této věci konzultovány. Přesto je velmi důležité, aby držitelé certifikátu FSC interpretovali podmínky a důsledky tohoto programu správně. Z tohoto důvodu vytvořilo FSC ve spolupráci s NEPConem informační dokument, který vykládá jeho použití pro držitele certifikátu FSC dovážející dřevo a dřevěné výrobky do EU.  

V nadcházejících týdnech zveřejní FSC podrobnějšího „Implementačního průvodce“, který najdete na stránkách „EU Timber regulation“.


Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038