Manuál hospodáře pro FSC certifikovaný les ke stažení tisknout

Otázka přírodě blízkého lesnictví je velice obsáhlým tématem, a proto jsme připravili pro všechny zájemce publikaci, která je průvodcem lesních hospodářů v lesích s certifikátem FSC.

Důvodem vzniku manuálu je i revize Českého standardu FSC, který je základním dokumentem definujícím pravidla hospodaření podle této certifikace v České republice. Změny například umožňují větší využití mechanické přípravy půdy, postupné navyšování podílu referenčních ploch a snížily počet stromů ponechaných k dožití a zetlení, zvyšují flexibilitu používání holosečí, umožňují postupné navyšování podílu ekologicko­‑stabilizačních dřevin (obdoba melioračních a zpevňujících dřevin – MZD) při obnově.

Revidovaný standard reaguje v různých ohledech na měnící se situaci v této oblasti a má usnadnit získání FSC certifikace pro lesní majetky. V textu představujeme často diskutována pravidla, u nichž se setkáváme s nesprávným výkladem, a jsou doplněna komentářem, který je zasazuje do širších souvislostí. Manuál si můžete stáhnout kliknutím na obrázek.


Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038