FSC se distancovalo od společnosti Schweighofer Group tisknout

Forest Stewardship Council (FSC) se rozhodlo disasociovat od firmy Schweighofer Group. Společnosti tak s okamžitou účinností skončila platnost všech certifikátů FSC, stejně jako všechny další smluvní vztahy s organizací FSC.

Organizace FSC se rozhodla zcela distancovat se od společnosti Schweighofer Group (SG). Firma byla spojována s nelegálním obchodem a těžbou dřeva v Rumunsku a její produkty se dovážejí i na český trh. Již v minulém roce byly společnosti odebrány certifikáty FSC a udělena přechodná lhůta, během které musela vyřešit všechny pochybnosti a splnit podmínky související se principy a náležitostmi FSC certifikace. Řešení měla společnost Schweighofer Group představit do 7. února 2017, kdy se konalo setkání Výkonné rady FSC. Vzhledem k  tomu, že k naplnění požadavků (FSC Policy for Association) nedošlo, rozhodlo se FSC pro tzv. disasociaci. Tou je okamžité ukončení všech existujících smluvních vztahů mezi FSC  a danou společností, vč. používání značky, certifikátů či členství v FSC.

Rozhodnutí bylo přijato Výkonnou radou FSC poté, co byla upozorněna na další možné porušování norem a požadavků Forest Stewardship Council. Výkonná rada také vzala do úvahy skutečnost, že pokud by se tato tvrzení potvrdila, zvýšilo by se riziko, že výrobky nesplňující požadavky standardů FSC jsou obchodovány přes SG podniky v režimu podmínečného distancování. Tento stav je pro FSC neakceptovatelný.

Společnost Schweighofer Group informovala organizaci FSC o tom, že rozhodnutí přijímá a vnímá ho jako účinný způsob, jak naplnit očekávání všech zúčastněných stran. Aby Schweighofer Group ukázala, že je připravena vyhovět požadavkům FSC, sama se rozhodla ukončit stávající udělené certifikáty.

Forest Stewardship Council uznává úsilí společnosti Schweighofer Group o nápravu v minulých třech měsících, kdy vypracovala předběžný plán nápravných opatření a vyzvala společnost k dokončení této práce a zároveň k vytvoření plánu pro ukončení disasociace. V závislosti na dalším vývoji pak může výkonná rada zvážit případnou asociaci (ukončení plného distancování) s provozy mimo Rumunsko.

FSC se rozhodlo posílit svoji přítomnost v Rumunsku, aby mohlo efektivněji spolupracovat se svými členy a zúčastněnými stranami a zajistit tak vybudování účinných mechanismů, které povedou k nalezení dlouhodobého řešení problémů a výzev, kterým čelí odpovědné rumunské lesní hospodaření. Jedním z nich může být založení platformy zahrnující všechny zainteresované subjekty a k tomuto konstruktivnímu dialogu chce FSC přispět,“ řekl Kim Carstensen, ředitel FSC.

FSC se distancovalo od Schweighofer Group a odebralo této firmě certifikáty jako jediný systém certifikace lesní hospodaření. Certifikační systém PEFC žádná pochybení na jejím jednání nenalezl. Více informací o vyřešení stížnosti WWF Germany vůči Schweighofer Group najdete na https://ic.fsc.org/en/stakeholders/dispute-resolution/current-cases/holzindustrie-schweighofer-hs.

Aktuální informace:

Mezinárodní FSC zahájilo koncem března nové šetření skupiny Schweighofer Group, které má zjistit zda či nikoliv byla firma zapojena do porušování rumunských norem pro měření objemu dřeva. V této souvislosti jmenovalo FSC expertní skupinu, která provede nové důkladné šetření rumunských firem spadající pod skupinu Schweighofer Group. Cílem je ověřit zda nové informace znamenají porušení politiky FSC pro asociaci (FSC Policy for Association). Skupina Schweighofer se zavázala k plné spolupráci směřující k uzavření tohoto nového šetření.

FSC také souhlasilo s diskuzí o možném postupu, který by mohl vést k nápravě porušení FSC Policy for Association firmou Schweighofer Group. Výsledky zahájeného šetření bude mít vliv na postup a způsob případné asociace. Před zahájením takového procesu jsou však prvním krokem konzultace s rumunskými místními, národními a mezinárodními zájmovými skupinami. 


Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038