Víte, jaké jsou nejohroženější typy přírody? tisknout

Mezinárodní skupina biologů včetně odborníků z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity a Botanického ústavu Akademie věd ČR zpracovala Červený seznam ohrožených přírodních stanovišť evropské pevniny a moří.

Ze 490 hodnocených ekosystémů je ohrožena například více než třetina typů suchozemských stanovišť a více než polovina typů jezer, řek a pobřežních stanovišť. 

Vlivem činnosti člověka i klimatické změny se ekosystémy mění a zhoršuje se jejich kvalita. Přírodní stanoviště jsou domovem tisíců druhů rostlin a živočichů. Chrání půdu a zachycují uhlík, čímž pomáhají omezovat globální oteplování. Jsou zdrojem užitečných rostlin, poskytují potravu i prostředí volně žijící zvěři a rybám, jsou místem pro rekreaci. „Červený seznam přírodních stanovišť poskytuje nový nástroj pro řízení ochrany a obnovy přírody evropské pevniny a moří. Zahrnuje víc typů stanovišť, než kolik je v současné době předmětem zákonné ochrany v Evropské unii,“ uvedl Milan Chytrý z Přírodovědecké fakulty MU, který se s dalšími třemi kolegy na tvorbě seznamu podílel.

Do nejvyšší kategorie kriticky ohrožených stanovišť zařadili odborníci čtyři typy. Patří k nim mimo jiné panonské písečné stepi, jejichž dřívější rozsáhlá plocha se zmenšila v důsledku zalesňování, zarůstání křovinami a nežádoucího obohacování živinami. Větší plochy dosud přežívají například v národním parku Kiskunság v Maďarsku, v České republice se vyskytují poslední narušené zbytky tohoto biotopu na písčinách u Hodonína.

Biologové hodnotili přírodní stanoviště v 35 zemích Evropy, od arktických oblastí po Středomoří, které ohrožuje řada faktorů. Patří k nim zejména intenzifikace zemědělské výroby, opouštění pozemků, které byly tradičně spásány nebo sečeny na seno, odvodňování, znečišťování, šíření nepůvodních druhů rostlin a živočichů, a také rozšiřování měst a průmyslové nebo dopravní infrastruktury.

Evropská přírodní stanoviště skládají bohatou mozaiku různých evropských krajin včetně krajin podmořských. Jsou domovem mnoha tisíců druhů rostlin a živočichů a poskytují významné ekosystémové služby. Chrání půdu a zachycují uhlík, čímž pomáhají omezovat globální oteplování. Jsou zdrojem užitečných rostlin, poskytují pastvu domácím zvířatům, potravu i prostředí volně žijící zvěři a rybám, jsou místem pro rekreaci a turistickými cíli. Poskytují inspiraci a potěšení a jsou cenným dědictvím pro příští generace.

V moři jsou hlavními hrozbami obohacování živinami, nadměrný rybolov a technické úpravy pobřeží. V evropských mořích jsou nejvíce ohroženy ekosystémy tvořené přisedlými koloniemi mlžů, porosty tzv. mořských trav a ekosystémy vznikající v ústí řek do moře, kde se mísí sladká a slaná voda. Téměř třetina typů přírodních stanovišť Středozemního moře čelí riziku kolapsu. V Atlantiku je to téměř čtvrtina. Velký je ale počet mořských přírodních stanovišť, o nichž zatím vědci vědí velmi málo, zejména v Černém moři.

Zdroj: enviweb, European Commission


Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038