Zjistěte více o kontrolovaném dřevu tisknout

Mezinárodní organizace FSC připravila online kurz zaměřený na standard FSC kontrolované dřevo (FSC-STD-40-005 V3-0) a především na seznámení s ním. Kurz by měl poskytnout základní informace všem zájemcům a zároveň doplnit nové informace již certifikovaným dřevozpracovatelům.

Pro všechny je online kurz připraven na speciální webové stránce, kde se můžete přihlásit a kurzem si projít, po jeho dokončení pak účastníci dostanou oficiální osvědčení o jeho absolvování. Pro přihlášení do kurzu je třeba vytvořit si nový uživatelský účet a následně pro přístup ke kurzu vložit k tomu určený kód (cwSTDv3-0-4CH). Jestliže už je vaše společnost certifikační autoritou a ještě jste neobdrželi svůj vlastní kód pro vstup do kurzu, pak je třeba kontaktovat přímo mezinárodní zastoupení FSC na adrese CWTraining@fsc.org.

Na stejný email můžete posílat své dotazy k online kurzu ke kontrolovanému dřevu. Další související materiály najdete také v samostatném dokumentu, který byl připraven v souvislosti s revidovaným standardem FSC kontrolovaného dřeva.


Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038