FSC ČR vyhlašuje již pátý ročník fotografické soutěže „Není les jako les“! tisknout

Nezisková organizace FSC ČR zahájila v srpnu jubilejní pátý ročník fotografické soutěže pro veřejnost „Není les jako les“, která patří k největším soutěžím s environmentální tématikou v České republice. Fotosoutěž chce upozornit na důležitost přírodě blízkého lesního hospodaření a odpovědné spotřeby výrobků ze dřeva. Hlavním partnerem, který se rozhodl podpořit tuto myšlenku je v letošním roce společnost Hornbach, ceny do soutěže věnovala společnost Canon.

Mezinárodní organizace FSC (Forest Stewardship Council) se snaží již více jak dvacet let upozorňovat na důležitost ochrany a přírodě blízké lesní hospodaření v českých i světových lesích. Ty jsou totiž nejvíce ohroženým ekosystémem na Zemi. Fotosoutěž „Není les jako les“ se letos posunula více k podzimním měsícům a začíná druhým srpnovým dnem, přičemž konečné datum pro zasílání fotografií je stanoveno na 31. října 2017. Všichni zájemci mohou přihlásit své fotografie do jedné ze tří soutěžních kategorií

  • les nad zlato
  • dřevo kam se podíváš
  • lidé v háji

Jednotlivé kategorie odkazují na tři základní pilíře FSC – ekologický, ekonomický a sociální.

„Fotografická soutěž je jednou z cest, pomocí kterých chceme představit široké veřejnosti důležitost odpovědné spotřeby a přírodě blízkého lesního hospodaření, jež podporuje FSC. Šetrné lesní hospodaření a odpovědná spotřeba pomáhá v rámci probíhajících klimatických změn chránit nejen mizící světové lesy, ale přispívá i ke zlepšení zdravotního stavu lesů českých, např. ke zlepšení jejich vodního režimu, kvality půd, prevenci eroze a posílení biologické rozmanitosti,“ komentuje ředitel FSC ČR, Tomáš Duda.

Na soutěžící čeká celkem devět cen, které obdrží autoři fotografií na prvních třech místech v jednotlivých kategoriích. Výběr vítězných fotografií bude tradičně v rukou odborné poroty z řad profesionálních fotografů a zástupců partnerů fotosoutěže. Vítězové se mohou těšit na digitální zrcadlovku Canon, soutěžící na druhém a třetím místě pak na digitální kompakty téhož výrobce.

„Pro letošní ročník fotografické soutěže se podařilo získat jako partnera společnost Hornbach, která patří mezi jedny z odpovědných firem, v jejichž nabídce najde veřejnost produkty s logem FSC –  to spotřebitelům zaručuje, že dřevo pochází z lesů obhospodařovaných šetrným a přírodě blízkým způsobem,“ doplňuje Petr Březina z organizace FSC ČR.

Podmínky soutěže a vyhlášení výsledků

Fotografie mohou soutěžící posílat prostřednictvím formuláře na webových stránkách www.vyfotdrevo.cz, kde najdou také podrobné podmínky účasti v soutěži a galerie fotografií zaslaných do soutěže. Mediálním partnerem soutěže je měsíčník Digitální fotomagazín, časopis FOTO a webový magazín F22.

Nahrát fotografii do soutěže


Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038