Nové terénní testování ekosystémových služeb tisknout

FSC zahájilo nové pilotní testy, které mají za účel ověřit využitelnost ekosystémových služeb v reálném prostředí. Tyto testy budou pokračovat do konce letošního září a jejich cílem bude sestavení jednotlivých kroků, pomocí kterých bude možné jednoduše demonstrovat pozitivní účinky, které má odpovědné lesní hospodářství na ekosystémové služby.

Ve svém strategickém plánu pro období 2015 - 2020 se FSC zavázalo, že poskytne svým držitelům certifikátů nové nástroje, pomocí kterých získají přístup na trh s ekosystémovými službami. Jako součást širší strategie může toto navýšení tržní hodnoty FSC jako poskytovatele ekosystémových služeb znamenat zvýšení zisků pro majitele lesů.

V rámci ekosystémových služeb FSC nyní vznikla nová procedura, díky které je možné demonstrovat vliv lesního hospodaření  na ekosystémové služby a usnadnit vstup na trh s nimi.

Pilotní testy

Série pilotních testů se konala v loňském roce jako součást projektu ForCES. Cílem bylo ověřit využitelnost předběžných návrhů procedur ekosystémových služeb. Výsledkem těchto testů byly první verze návrhu těchto procedur, které byly nedávno předloženy veřejnosti k připomínkování.

Celá řada majitelů lesů projevila zájem o účast v pilotních testech ekosystémových služeb. Ve výsledku se sešlo celkem 20 žádostí, které byly na základě vstupních kritérií posouzeny. Osm z nich bylo nakonec zvoleno jako pilotní území pro testování, které reprezentují širokou paletu rozdílných případů, ať už se týče geografické polohy nebo způsobu obhospodařování lesa a typů jednotlivých lesů. Ve výběru nechybí jak vlastníci malých lesů, lesy vlastněné domorodým obyvatelstvem, tak i komunitní vlastníci.

Pro bližší informace ohledně ekosystémových služeb a lokací pro pilotní studie navštivte tuto stránku.

Zdroj: FSC International


Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038