Stanovisko FSC ke sporu EU a Polska o Bělověžský prales tisknout

FSC pozorně sleduje současnou situaci mezi Evropskou komisí a polskými autoritami ohledně těžebních aktivit v částech Bělověžského pralesa. I přesto, že zmíněné lesy nejsou certifikovány FSC, se naše organizace obává negativních dopadů zvýšené kůrovcové těžby v lesních oblastech Browsk, Bělověž a Hajnowka. Ta je polskou vládou považována za nutnou, ale zároveň může být ve výsledku ohrožením pro zachování tamních lesů s vysokou ochranářskou hodnotou (VOH/HCV).

Mimořádný zákaz těžby, který vyhlásil Evropský soudní dvůr ukazuje, že pokračující těžba v Bělověžské oblasti může představovat riziko vzhledem k porušení evropské legislativy týkající se zachování a ochrany biodiverzity. Na základě těchto skutečností požádalo FSC zodpovědné osoby za lesní hospodaření v těchto polských lesích, aby poskytly relevantní informace ohledně jejich těžebních aktivit v regionu za účelem posouzení, zda-li může zde vytěžené evo stále splňovat požadavky FSC standardu pro kontrolované dřevo.

V rámci preventivních opatření FSC také upozornilo certifikační orgány, aby informovaly své klienty (držitele certifikátů) o zvýšeném riziku možného překročení prahových hodnot pro kontrolované dřevo v kategoriích 1 a 3, a to v případě dřeva vytěženého v lesních oblastech Browsk, Bělověž a Hajnowka.

Na základě současného zákazu Evropského soudního dvoru a preventivního přístupu FSC k zamezení využívání kontroverzních či nepřijatelných zdrojů FSC doporučuje, aby dřevo z výše zmíněných oblastí nebylo využíváno jako kontrolovaný materiál a neobchodovalo se s ním jako s FSC kontrolovaným dřevem. Formální kroky ze strany FSC budou záviset především na výsledku jednání mezi Evropským soudním dvorem a polskými autoritami.

FSC bude nadále monitorovat vývoj v této kauze a jakékoli formální změny v hodnocení dřeva z tohoto regionu budou veřejně oznámeny.

Zdroj: FSC International


Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038