Učíme se od ostatních: Jak motivovat vlastníky malých lesů tisknout

i příležitosti workshopu, který se konal v indickém Novém Dillí, dostali jeho účastníci možnost podělit se o zkušenosti s používáním postupného přístupu jako strategie pro zvýšení účinku dobrovolných (certifikačních) systémů.

FSC by rádo navázalo partnerství s organizacemi, které mají zkušenost s využívání postupných procesů při zavádění certifikací pro vlastníky malých lesů. V rámci svého dlouhodobého přístupu v asijsko-pacifickém regionu se FSC pravidelně setkává s tamními zúčastněnými stranami, aby zvýšilo povědomí o existenci certifikačních možností pro menší lesní hospodáře a o příležitostech a výzvách skupinové certifikace.

Na workshopu, který byl uspořádán v první polovině srpna, se setkal Kobrat Sawasdivorn, člen FSC týmu „Nových přístupů” se zástupcem organizace „Better Cotton Initiative” („Iniciativa pro lepší bavlnu”, pozn. red., dále jen BCI), aby si vyměnili své zkušenosti s progresivními přístupy k certifikaci menších vlastníků.

BCI má sedm let zkušeností v oblasti zvyšování dobrovolných systé pomocí tržně zaměřených přístupů, které motivují k pozorovatelnému a dlouhodobému zlepšení na místních úrovních. Iniciativě se daří sdružovat jak farmáře a zpracovatele bavlny, tak i obchodníky, přadláky, prodejce výrobků nebo maloobchodníky. Jednoduše se všemi, jejichž cílem je vytvořit z bavlny udržitelnou a mainstreamovou komoditu.

Tato poslední výměna nápadů se ukázala být velmi plodnou platformou pro rozšíření znalostí o zjednodušených přístupech pro certifikaci malých vlastníků. FSC následně pozvala BCI k navazujícímu setkání v druhé polovině srpna. Všechny výsledky této spolupráce budou zveřejněny na Valné hromadě FSC, na kterou jsou všichni členové srdečně zváni.

O projektu Nové přístupy

Tým Nových přístupů dostal na základě globální strategie FSC pro roky 2015 – 2020 na starost veškeré aktivity, které se vztahují ke spolupráci s vlastníky malých lesů. V rámci normativních pravidel FSC se tento tým snaží:

  • prozkoumat možnosti flexibility v pravidlech a standardech FSC (v normativních dokumentech)
  • provést revizi pravidel pro vlastníky malých lesů s účelem jejich zjednodušení a zvýšení srozumitelnosti
  • zajistit zapojení vlastníků malých lesů do procesů tvorby normativních pravidel
  • prozkoumat nové možnosti pro vlastníky malých lesů (jako například certifikace dodavatelů nebo zjednodušení standardů pro vlastníky malých lesů)
Zdroj: FSC International

Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038