FSC ČR vydalo český překlad CoC standardu pro obchodníky a dřevozpracovatele tisknout

FSC Česká republika vydalo překlad aktuální verze standardu FSC pro zpracovatelský řetězec (CoC) (FSC-STD-40-004 Verze 3-0).


 

Dokument s českým překladem je k dispozii ke stáhnutí zde

Pozor: Byť byl tento standard přeložen FSC ČR, tak se nejedná o oficiální verzi standardu. Jedinými oficiálními a závaznými verzemi jsou anglická a španělská jazyková verze.

Aktuální verze standardu bylo vydána na začátku loňského roku a nabyla účinnosti 1.4. 2017 s přechodným obdobím do 31.3. 2018.

Co je CoC standard FSC?

FSC zpracovatelský řetězec (CoC) je informační stopa, která sleduje cestu výrobků z lesa nebo, v případě recyklovaných materiálů, z místa recyklace, až po jeho prodej s FSC prohlášením a/nebo v případě hotového výrobku s FSC logem. Zpracovatelský řetězec zahrnuje všechna stádia dodávky materiálu, zpracování, úpravy, výroby a distribuce výrobku, kdy postup do dalšího článku řetězce představuje změna vlastnictví.

FSC certifikace zpracovatelského řetězce je určena k zajištění věrohodné záruky pro zákazníky, ať už se jedná o obchodníky, stát nebo koncového uživatele, o tom, že výrobky prodávané s FSC prohlášením pocházejí z řádně spravovaných lesů, kontrolovaných zdrojů, recyklovaných materiálů nebo jejich směsí. FSC certifikace tak usnadňuje v dodavatelském řetězci transparentní tok zboží vyrobeného z takových materiálů.

Tento standard specifikuje minimální požadavky na management a výrobu subjektů při řízení zpracovatelského řetězce, které mají zajistit, že lesní produkty a materiály nakoupené, označené a prodané s certifikátem FSC pocházejí z dobře obhospodařovaných lesů, kontrolovaných nebo recyklovaných materiálů anebo jejich smícháním a že příslušné označení nebo prohlášení jsou oprávněná a správná.


Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038