Vyšla nová verze standardu pro lesní skupinovou certifikaci tisknout

Prvním dnem měsíce dubna vstoupil v platnost nový FSC standard pro skupinové v lesním hospodaření (FSC-STD-30-005 V1-1). Dokument s plným zněním standardu je dostupný zde.

Mezi nejdůležitější změny v aktuální rychlé revizi, patří úprava pojmů a definic, které standard používá a také doplnění jednoho z požadavků, který nyní reflektuje skutečnost, že procesy interního monitoringu mohou být ovlivněny národními kritérii pro malé lesy a lesy s nízkou intenzitou těžby (SLIMF). V oblasti pojmů a definic došlo ke změně v kategorii „Resource manager“ a v lesních skupinách „Typ 1“ a „Typ 2“, čímž se podařilo lépe a jasněji popsat role a zodpovědnosti jednotlivých aktérů.

Pro letošní rok je pak v rámci hloubkové revize naplánován průzkum a workshop, které budou mít za úkol podrobně zanalyzovat požadavky jednotlivých držitelů certifikátů a přijít s řešeními, která budou tyto požadavky plnit. Vstupy, které poskytly zainteresované osoby během aktuální revize, budou využity i v materiálu pro hloubkovou revizi.

V roce 2009 FSC vydalo první standard, který se zabýval specifickou oblastní skupinových certifikací. Jeho úkolem bylo usnadnit certifikaci lesního hospodaření pro vlastníky menších lesů. Standard pro skupinovou certifikaci se sice osvědčil ale od doby jeho vzniku se postupně stupňovala potřeba pro jeho aktualizaci a doplnění, aby lépe vyhovoval reálným potřebám jednotlivých zainteresovaných stran.

V návaznosti na to byl v roce 2017 zahájen proces jeho revize. Důvodem byl jednak závazek FSC pravidelně své standardy revidovat ale šlo také o závazek vyplývající z obecného strategického plánu FSC, ve kterém hrají vlastníci malých lesů a komunitní lesní podniky prioritní roli. Výsledkem je revidovaná verze standardu, která vstoupila v účinnost právě nyní.

Pokud máte jakékoli otázky, náměty nebo nápady ohledně standardu pro skupinové certifikace nebo jeho revizního procesu, kontaktuje českou kancelář FSC na mailu info@czechfsc.cz nebo přímo mezinárodní tým Nových přístupů a jeho vedoucí Veru Santos - v.santos@fsc.org.

 


Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038