Jsou vaše lesy připraveny na klimatické změny? FSC ČR zve na červnový lesnický seminář tisknout

FSC ČR srdečně zve na odborný seminář s exkurzí na téma:

Trvale udržitelné podnikání na venkově v reakci na klimatické změny

aneb příklady dobré praxe při hospodaření s přírodním bohatstvím - lesem

 

 • Jsou Vaše lesy připraveny na klimatickou změnu?
 • Znáte certifikaci FSC, která garantuje transparentní, šetrné a efektivní lesní hospodaření?
 • Chcete se dozvědět více o zkušenostech a přínosech certifikace FSC jako účinného nástroje pro odpovědné lesní hospodaření a adaptaci lesů na klimatické změny?

Seminář odpoví na otázky:

 • Jaké výhody přináší vlastníkům lesů certifikace FSC?
 • Jaké výhody má certifikace FSC pro odběratele dříví?
 • Jak může spolupráce FSC certifikovaných lesních majetků s dřevozpracovateli pomoci při rozvoji regionu?

Termín:

Seminář se bude konat v úterý 26. 6. 2018 od 9:00 do 15:00 (od 13:00 exkurze) v prostorách sportovního a kulturního zařízení, K areálu 248, 396 26 Lukavec


Program:

 • Úvodní slovo
 • radní Kraje vysočina pro oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životního prostředí - Ing. Bc. Martin Hyský
 • náměstek hejtmana pro regionální rozvoj, územní plán a stavební řád
 • Mgr. Pavel Pacal
 • člen představenstva HK ČR a předseda OHK Pelhřimov - Ing. Martin Plachý Ph.D.
 • Trvale udržitelná krajina z pohledu lesníka a ekologa
 • Prof. Ing. Josefa Fanta, CSc., Platforma pro krajinu
 • Vývoj změny klimatu s vlivem na dřevinnou skladbu na Vysočině
 • Ing. Tomáš Mikita, Ph.D., MENDELU
 • Standard FSC a jeho nástroje k adaptabilitě lesních porostů
 • Ing. Tomáš Duda, FSC ČR
 • Jaké nejen obchodní výhody může pro vlastníka lesů přinést certifikace FSC
 • Ing. Milan Hron, lesní hospodář, Svitavsko
 • Existuje poptávka po FSC dřevě v ČR? Pokud ano, co může způsobit nedostatek dřeva FSC pro český dřevo-zpracovatelský a nábytkářský trh?
 • Ing. Tomáš Lukeš, tajemník asociace českého nábytkářství
 • Praktický pohled odběratele dříví
 • Ing. Pavel Kříž, předseda představenstva Dřevozpracujícího družstva Lukavec
 • Exkurze – počátek hospodaření podle standardu FSC na obecním majetku Lukavec v doprovodu lesníků Kostkuby a Hrona

 

Účast na semináři je zdarma.

Pro další informace nás kontaktuje na info@czechfsc.cz

 

Registrace:

Pro účast se prosím registrujte do 22. 6. 2018 přes formulář níže na této stránce.

 

              

 

Seminář je pořádán pod záštitou:

náměstka hejtmana pro regionální rozvoj, územní plán a stavební řád Kraje Vysočina

radního Kraje Vysočina pro oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životního prostředí

Hospodářské komory kraje Vysočina

Hospodářské komory okresu Pelhřimov


Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038