FSC začalo na podzim s úspěšnými výukovými programy v přírodě blízkých lesích tisknout

Ukázat dopady změny klimatu na české lesy, přiblížit šetrné a přírodě blízké lesní hospodaření či důležitost lesních ekosystémů se podařilo na podzim v Jihomoravském kraji české pobočce mezinárodní organizace Forest Stewardship Council (FSC). Letošních prvních deseti programů se od října zúčastnilo přes 200 žáků základních škol. Program je však pro rok 2019 otevřen dalším zájemcům a organizace FSC ČR realizuje po domluvě i semináře pro pedagogy. 

Aktuální nabídka výukových programů FSC ČR nabízí celkem pět typů kurzů, jejichž náplň a aktivity se liší dle toho, pro jaký ročník základní školy jsou určeny. Výukové kurzy lze absolvovat v lese i ve škole. Při výuce jsou žákům představeny také principy trvale udržitelného rozvoje spojující environmentální, sociální a ekonomické aspekty lesního hospodaření. „V dnešní komplikované situaci českých lesů, kdy již skoro každý vidí, jak na ně dopadá sucho a kalamita, je krajně důležité dát informace mladým generacím. Také proto, aby mohli zaujmout vlastní postoj k přírodě a k lesům, které jsou nejohroženějším světovým ekosystémem,“ dodal ředitel FSC ČR Ing. Tomáš Duda.

Výukové programy FSC ČR mají za úkol ukázat žákům les jako živý organismus a popsat jim jednotlivé přírodní procesy, které v něm probíhají. Účastníci kurzů mají také možnost seznámit se se základními principy přírodě blízkého lesního hospodaření. Tematicky kurzy navazují mimo jiné i na aktuální diskuzi o zadržování vody v krajině. „Chceme školákům nabídnout interaktivní pohled na les a místo klasické výuky je zapojit do zážitkových aktivit a her nebo vyučování přenést přímo do prostředí lesa, odkud si třeba odnesou i originální vlastnoručně vyrobený suvenýr,“ popsala vedoucí pedagogického programu FSC ČR Mgr. Kateřina Lučan.

Výukové programy FSC ČR začaly v polovině října a zúčastnilo se jich nyní už více než 200 žáků z jihomoravských škol. Doprovázeny byly také pedagogickými semináři, na kterých měli učitelé možnost seznámit se s metodami zážitkové lesní výuky, aby je následně mohli využít v jejich vlastním vyučování. Plánováno je také rozšíření na další kraje a regiony České republiky.

Zájemci z řad pedagogů a škol si mohou výukový kurz FSC zarezervovat na emailu fsc.vzdelavani@czechfsc.cz. Datum kurzu lze individuálně stanovit na základě domluvy mezi učitelem a pedagogickým týmem FSC ČR. Více informací o jednotlivých typech kurzů lze najít v informačním letáku FSC ČR, kde je uvedena kompletní nabídka výukových programů.

        
Projekt podpořil Jihomoravský kraj

 


Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038