Vychází už páté vydání knihy „100 otázek a odpovědí k obhospodařování lesa přírodě blízkým způsobem tisknout

Na 100 otázek, jak pěstovat přírodě blízký les v době aktuálních klimatických změn, odpovídá nové aktualizované vydání populární knihy autorů Jana Metzla a Milana Košuliče st. Čtenářům nejen z lesnické veřejnosti nabízí možnosti, jak opustit les věkových tříd, upřednostňovat přirozenou obnovu pod porostem, omezit pěstební zásahy na drobné korigující intervence s cílem produkce kvalitního dřeva, usilovat o zvýšení biodiverzity a především nečinit nic, co za nás může vykonat příroda sama. Dotisk vydala česká kancelář mezinárodní organizace FSC (Forest Stewardship Council).


 

Kniha „100 otázek“ se od svého prvního vydání v roce 2006 stala oblíbenou jak u lesníků, tak i u širší zainteresované veřejnosti, např. v oblasti samosprávy měst a obcí. Jedním z důvodů je i to, že brožura ukazuje či nastiňuje možnosti, jakými cestami lze jít při přírodě bližším hospodaření v lese, ale nechává čtenáře si vybrat podle toho, v jakém prostředí či lese se pohybuje nebo hospodaří. Nyní vychází již páté aktualizované vydání, ve kterém původní autory doplnil Milan Košulič ml.

„ …uplynulo krátkých 12 let, během nichž se však událo v lesnictví velmi mnoho. Vznikl Národní lesnický program, po dlouhých diskusích byl schválen vládou v roce 2008. Byl vypracován a vládou schválen Národní akční plán adaptace na změnu kli¬matu (2017). Především ale nastal dramatický vývoj přímo v našich lesích, které prudce zareagovaly na extrémní sucho v roce 2015, když před tím z mnoha důvodů plíživě chřadly. Co se však za ty roky nezměnilo, nebo se mění jen velmi pomalu, je převažující přístup k hospodaření v lesích jako k továrně na dřevo, chronické problémy s přemnoženou zvěří a zastaralá lesnická legislativa. Přesto přibývá lesníků, kteří změny chtějí, vědí jak na ně a dokázali je i prakticky zahájit,“ dodávají v předmluvě k pátému vydání autoři.

Aktualizací prošly např. otázky týkající se strukturní probírky a doplněny byly kapitoly týkající se klimatické změny. Přidány byly také ale např. oddíly, týkající se aktuální debaty, zda smrk skutečně může být onou „dřevinou budoucnosti“, na kterou by se měli lesníci spoléhat. „Řada studií z poslední doby ukazuje, že na území České republiky dochází k postupnému snižování dostupné vody v půdě, a to zejména v období od dubna do června. To je s ohledem na intenzivní růst rostlin a celkovou závislost naší krajiny na pravidelně rozložených srážkách velmi nepříznivé, zvláště pak pro smrkové lesy“, dodávají autoři.

Knihu „100 otázek a odpovědí k obhospodařování lesa přírodě blízkým způsobem“ si lze zdarma objednat u FSC ČR.


Jak knihu objednat?

 

Knihu si můžete vyzvednout osobně v brněnské kanceláři FSC nebo si ji nechat zaslat na vámi vybranou adresu. Poštovné a balné za odeslání poštou lze uhradit buď pomocí odeslání daru přes darujme.cz nebo pomocí poštovní dobírky. Objednávkový email odešlete dle níže uvedených instrukcí.

Cena za zaslání:

Darujme.cz: 70,-

Dobírka: 100,-

Email pro objednávku: info@czechfsc.cz

Předmět emailu: Objednavka - 100 otazek - [vaše jméno]

Do emailu prosím uveďte, zdali si chcete knihu vyzvednout osobně nebo zaslat poštou. V případě zaslání poštou uveďte doručovací adresu a vámi vybranou metodu úhrady poštovného a balného. Další informace a instrukce vám zašleme individuálně emailem.

Projekt je podpořen Ministerstvem životního prostředí, nemusí vyjadřovat stanovisko MŽP.

Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038