Dobré dřevo 60/2019 tisknout

datum vydání: 10.4.2019

Milí čtenáři,

Víteje u prvního letošního vydání magazínu FSC ČR Dobré dřevo, který se pravidelně věnuje lesnickým a dřevozpracovatelským tématům. Věříme, že vám výběr článků pro aktuální vydání našeho magazínu zpříjemní den a poskytne inspiraci k prvním jarním lesním procházkám.

První letošní vydání Dobrého dřeva se bude hned dvakrát věnovat Lesům Nový Berštejn, které jsou aktuálně nejnovějším českým držitelem individuálního certifikátu FSC. Podařilo se jim ho získat na začátku letošního roku. Kromě informativního článku, který vznikl u příležitosti slavnostního předávání certifikátu v březnu, jsme s majitelkou Lesů Nový Berštejn Marií-Éve Jirat-Wasiutynsky a jejími lesníky Tomášem Stejskalem a Martinem Fuksou připravili i speciální rozhovor, ve kterém jsme se jich ptali na jejich zkušenost s auditním procesem a také na to jaká byla jejich hlavní motivace k získání FSC certifikátu.

Mnozí z čtenářů jistě zaregistrovali, že v současné době probíhá revize Českého standardu FSC. Minulý týden FSC ČR zahájilo už druhé veřejné připomínkování revidované verze standardu, jehož cílem je získat zpětnou vazbu a připomínky od široké a odborné společnosti, které budou následně sloužit Standardizační komisi FSC ČR vylepšení Standardu. Více informací najdete v příslušném článku.

Další důležitou novinkou, nejen pro čtenáře z řad lesníků a majitelů lesů, je spuštění nového webu FSC Lesy, který má sloužit jako informační a poradenský portál pro všechny nové zájemce o individuální i skupinovou certifikaci FSC, na kterém naleznou veškeré nutné informace o Českém standardu FSC, auditech a jednotlivých typech certifikace. Odkaz na web a další informace k němu jsou dostupné v níže uvedeném článku.

V závěru aktuálního vydání se dostane, jak už je u Dobrého dřeva zvykem, i na aktuálně probíhající fotografické soutěže se zaměřením na lesy a přírodu. Tentokrát zůstaneme doma a představíme si aktuální výběr nejkrásnějších fotografií, které se dostaly do letošních finálních nominací Czech Nature Photo.

Příjemné chvíle u Dobrého dřeva vám přeje,

Tým FSC ČR

 

Spolufinancováno Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

www.sfzp.cz      www.mzp.cz

Obsah čísla

Lesy Nový Berštejn získaly certifikát odpovědného lesního hospodaření FSC

Lesy Nový Berštejn s.r.o. získaly v březnu letošního roku prestižní certifikát FSC (Forest Stewardship Council), který zaručuje, že se v nich hospodaří šetrným a přírodě blízkým způsobem. Osvědčení o získání certifikátu slavnostně předal přímo v lesích Nového Berštejna... číst více

Musíme začít pěstovat bohaté a rozrůzněné lesy, říká majitelka Lesů Nový Berštejn Marie-Eve Jirat

Lesy Nový Berštejn na Českolipsku vznikly jako soukromý lesní podnik před pěti lety. Rozkládají se na necelých devatenácti stech hektarech v malebném prostředí vyhlášené chatařské oblasti, která sousedí s Chráněnou krajinnou oblastí Kokořínsko s jejími roklemi, pískovc... číst více

FSC ČR spustilo nový lesnický web o změnách klimatu a přírodě blízkém lesním hospodaření

Česká kancelář mezinárodní organizace FSC (Forest Stewardship Council) spustila ke konci loňského roku nové webové stránky „FSC Lesy“, jejichž cílem je zvýšit mezi lesníky a majiteli lesů povědomí o vlivu klimatických změn na české lesy a popsat jim hlavní výhody příro... číst více

Začíná druhé veřejné připomínkování Českého standardu FSC

FSC ČR sbírá připomínky k 2. draftu revidovaného Českého standardu FSC (dále jen Standard). V dubnu 2015 byla schválená současná verze Českého standardu FSC pro přirozené lesy a plantáže (FSC‑STD‑CZE-03-01-2013). Tento dokument obsahuje pravidla pro majitele lesů v ČR... číst více

Platforma pro krajinu: Certifikace FSC je zárukou trvale udržitelného lesního hospodaření

Nezávislá analýza odhalila silné stránky i nedostatky certifikace lesů v ČR Nová studie, kterou představili akademičtí pracovníci z Platformy pro krajinu, dokládá, že certifikace FSC může přispět k podstatnému zlepšení situace v našich lesích. Studie prokazuje porovn... číst více

V roce 2018 se v ČR výrazně zvýšil zájem o přírodě blízké lesy s certifikací FSC

Pro certifikaci FSC (Forest Stewardship Council) představoval rok 2018 velký nárůst lesních majetků, které se rozhodly hospodařit přírodě blízce s certifikátem FSC. Důvody byly nejen environmentální, ale v současné odbytové krizi dřeva díky příplatkům za certifikované ... číst více

FSC vydalo revidovaný manuál pro použití loga na propagační účely

Revidovaný manuál vstoupí v platnost 1. června 2019. Dokument obsahuje návod držitelům licence na propagační použití loga, jak značku FSC správně používat na propagaci výrobků a dalších služeb. Přechodná doba na zavedení revidovaného manuálu loga je 12 měsíců od 1... číst více

FSC přichází s novým nástrojem pro ověřování transakcí, který nahradí Online Claims Platform (OCP)

Cílem FSC je podporovat kvalitní digitální řešení, která budou mít co nejvyšší hodnotu pro uživatele a další zainteresované strany. V souladu s tímto závazkem nyní představujeme tzv. Falcon tool, který bude v budoucnu sloužit jako nástroj pro držitele certifikátu FSC p... číst více

FSC má pozitivní environmentální dopady, ukazuje univerzitní výzkum

Oproti necertifikovaným majetkům má FSC pozitivní dopad na životní prostředí, jak potvrdila přehledová studie Wageningen Univerzity. Silné pozitivní dopady byly zaznamenány zejména u fauny. Certifikace FSC přispěla k zachování živočišných druhů, včetně těch, které Mezi... číst více

FSC je připraveno se zapojit do Dekády OSN pro obnovu ekosystémů

FSC velmi vítá rozhodnutí OSN vyhlásit roky 2021–2030 Dekádou OSN pro obnovu ekosystémů. Následující léta totiž ukáží, zda se ve světě naplní závazky, které učinilo mnoho vlád v rámci Pařížské dohody o klimatu s cílem účinněji bojovat s kl... číst více

Fotosoutěž Czech Nature Photo zveřejnila letošní nejlepší nominované snímky

Jedna z nejprestižnějších českých fotografických soutěží se zaměřením na tématiku přírody, Czech Nature Photo nedávno zveřejnila výběr těch nejlepších fotografií z letošního ročníku, které jsou nominované na celkové vítěze v jednotlivých kategoriích. Nominaci fotografi... číst více

FSC v číslech - duben 2019

Jako vždy přínášíme na závěr Dobrého dřeva nejnovější čísla týkající se certifikované plochy a množství certifikátů zpracovatelského řetězce nejen ve světě, ale také v České republice. Certifikace ve světě: Celková certifikovaná plocha: 200,963,183 ha (k ... číst více
Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038