Dokumenty ke stažení tisknout

 

O lesním standardu FSC:

Český standard FSC – komentovaný Český standard FSC pro přirozené lesy a plantáže (FSC‑STD‑CZE-03-01-2013)

Český standard FSC – anglické znění (FSC-STD-CZE-03-01-2013 Czech Natural and Plantations EN)

 

Německý standard FSC - (německá verze)

Německý standard FSC - (akreditovaná anglická verze)

Polský standard FSC - (anglická verze)


Předchozí české standardy pro lesní hospodaření:

Český standard FSC_old - akreditované anglické znění předchozího standardu

Komentovaný Český standard FSC_old - český překlad minulého standardu s vysvětlujícími komentáři

Český standard FSC_old - český překlad akreditovaného standardu

 

 

Pro veřejnost, spotřebitele:

Manuál pro spotřebitelenový komplexní rádce pro odpovědný nákup a spotřebu výroků ze dřeva

Kupujte zboží s logem FSC -  nový leták pro spotřebitele s dobrými radami, jak nakupovat výrobky s logem FSC

Účast veřejnosti v certifikaci FSC - příručka pro aktivní zapojení zájmových skupin do certifikace lesů systémem FSC - (pdf)  

Analýza zastoupení FSC výrobků u českých prodejců - analýza a průzkum chování českých obchodníků a prodejců k výrobkům šetrným k životnímu prostředí!

 

Pro vlastníky lesů (FM):

Balíček pro skupinovou certifikaci lesů kompletní podklady pro skupinovou cetifikaci lesů s rozlohou do 500 ha, k dispozici jsou také doplňující průvodní informace.

Certifikace krok za krokem - průvodce certifikačním procesem (2016)

Skupinová certifikace šance nejen pro "malé" lesy - leták pro vlastníky malých lesů o certifikaci FSC (2016)

Manuál hospodáře pro FSC certifikovaný les dle aktualizovaného standardu 2015 

Příručka pro lesníky, vlastníky a správce lesů o přírodě blízkém lesním hospodaření FSC s ekonomickým srovnáním tradičního obhospodařování lesů s hospodařením podle předchozího českého standardu FSC (2011)

Vzorové směrnice FSC lesního hospodaření FSC – FM

Sborník ze semináře o zavádění FSC hospodaření (2016)

Sborník ze semináře o zavádění FSC hospodaření pro menší lesní vlastníky a skupinovou certifikaci FSC (2016)

Certifikace FSC - cesta k šetrnému lesnímu hospodaření - sborník ze semináře v Praze, září 2008 (pdf)

Přírodě blízké lesní hospodaření a certifkace FSC - sborník ze semináře v Solnici, červen 2007 (pdf)

Kniha "100 otázek a odpovědí k obhospodařování lesa přírodě blízkým způsobem " autorů Jana Metzla a Milana Košuliče st. - nové rozšířené vydání k dispozici!

Kniha "Cesta k přírodě blízkému hospodářskému lesu" od autora Milana Košuliče st. 

Sborník z konference pro vlastníky a správce lesů - Křtiny (2018)

 


 

Pro podniky ve zpracovatelském řetězci dřeva (CoC):

Český překlad standardu FSC pro zpracovatelské řetězce (CoC) (FSC-STD-40-004 Verze 3-0)

Standard pro použití FSC loga držiteli certifikátu

Manuál pro zavádění certifikace FSC CoC

Sborník ze semináře o certifikaci zpracovatelského řetězce FSC (CoC) - 2014

Hodnocení rizika FSC kontrolovaného dřeva závazná pro oblast ČR  

Manuál pro zavádění evropského nařízení o dřevě (EUTR)

Sborník ze semináře o Nařízení o dřevě (EUTR) - 2014

 

Pro pedagogy:

Leták pro pedagogický program FSC ČR pro střední školy.

Leták pro pedagogický program FSC ČR pro 1. - 2. stupeň ZŠ.

Leták pro pedagogický program FSC ČR pro 1. - 2. stupeň ZŠ v Praze.

Propagační předměty:

Vařečky s vypáleným logem FSC (z FSC certifikovaného dřeva)

Tužky (z FSC certifikovaného dřeva)

Samolepky (kruhové prům. 10 cm)

 

O organizaci FSC ČR:

Výroční zpráva FSC ČR  za rok 2018

Výroční zpráva FSC ČR  za rok 2017

Výroční zpráva FSC ČR  za rok 2016

Výroční zpráva FSC ČR  za rok 2015

Výroční zpráva FSC ČR za rok 2014

Výroční zpráva FSC ČR - za rok 2013

Výroční zpráva FSC ČR - za rok 2012

Výroční zpráva FSC ČR - za rok 2011

Výroční zpráva FSC ČR - za rok 2010

Výroční zpráva FSC ČR - za rok 2009

Výroční zpráva FSC ČR - za rok 2008

Výroční zpráva FSC ČR - za rok 2007

Výroční zpráva FSC ČR - za rok 2006

Výroční zpráva FSC ČR - za rok 2005

Výroční zpráva FSC ČR - za rok 2004

 

Stanovy FSC ČR (Fairwood, z. s.)

Jednací řád FSC ČR (Fairwood, z. s.)


Elektronický magazín Dobré dřevo

Nejnovější čísla najdete v sekci Dobré dřevo na úvodní stránce zde

Chcete-li pravidelně dostávat do Vaší e-mailové schránky magazín Dobré dřevo, vyplňte prosím následující formulář.