Evropská unie podporuje environmentální hledisko u veřejných zakázek tisknout

Hned tři nové směrnice o zadávání veřejných zakázek schválil v lednu Evropský parlament. Směrnice umožňují veřejným orgánům založit svá nákuní rozhodnutí na environměntálních a sociálních hlediscích, což dosud nebylo zcela možné.

Nové směrnice umožňují veřejným orgánům vyhodnocovat veřejné zakázky nejen na základě ceny, ale také na základě ostatních parametrů, které nejsou u nakupované služby či materiálu nutně viditelné na finálním výrobku. V důsledku to znamená, že je možné se odvolávat na označení výrobků jako certifikovaných k prokázání shody s kritérii pro udržitelnost.

FSC toto rozhodnutí velmi oceňuje, protože může hrát zásadní roli při rozšíření udržitelného nakupování. A navíc existuje cesta, jak si oficiálně a legitimně v rámci veřejných zakázek vyžádat certifikovaný materiál či službu, což zaručuje v konečném důsledku šetrnější přístup k hospodaření a životnímu prostředí celkově.

V průběhu následujících dvou let by se mělo znění směrnice promítnout do zákonů jednotlivých členských zemí EU, které si tak budou moci vybrat, jaké z kritérií bude využito při rozhodování o výběru dodavatele veřejné zakázky – zda to bude pouze cena anebo bude přihlíženo k poměru mezi cenou a kvalitou. Národní kancelář FSC ČR bude tuto situaci nadále monitorovat a budeme se aktivně snažit, aby právě poměr ceny a kvality byl tím zásadním kritériem.


Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038