Co to je FSC? tisknout

Certifikační systém FSC vznikl v roce 1993 z iniciativy zástupců mezinárodních ekologických organizací, velko- i maloobchodníků se dřevem, lesníků, dřevozpracujícího průmyslu, sdružení domorodých obyvatel, odborů a certifikačních organizací z celého světa. Základní myšlenkou organizace FSC je podporovat

    * environmentálně odpovědné,
    * sociálně přínosné a
    * ekonomicky životaschopné

obhospodařování lesů celého světa, a tím napomoci chránit mizející, ohrožené a devastované světové lesy.

Od vzniku FSC vznikla celá řada certifikačních systémů, které ovšem často nesplňují základní kritéria pro důvěryhodný certifikační systém, jako jsou otevřenost všem stranám, transparentnost, nezávislost na průmyslu a nepožadují skutečné zlepšení lesního hospodaření. Pro svou otevřenost a transparentnost si FSC zachovává podporu nevládní ekologických a sociálně orientovaných nevládních organizací i progresivní části lesnicko-dřevařského odvětví.

Kdo vytváří standardy FSC?


Organizace FSC vytvořila 10 celosvětově platných principů a 56 kritérií pro lesní hospodaření. Na jejich základě jednotlivé národní pobočky FSC ve spolupráci s odborníky vytvářejí národní standardy FSC. V zemích, kde dosud nebyl vytvořen či schválen národní standard FSC, certifikují certifikační firmy na základě obecných standardů, vycházejících z mezinárodního standardu FSC. Pro Českou republiku byl již národní pobočkou FSC ČR, o.s. vytvořen Český standard FSC, podle kterého se od 30. srpna 2006 certifikují lesní majetky FSC.

Kdo certifikaci FSC provádí, když ne vy?


Aby byla zachována nezávislost a nestrannost, neprovádí FSC certifikaci samo (ani prostřednictvím svých národních poboček jakou je FSC ČR). Certifikací se zabývají certifikační firmy. Tyto firmy jsou za předem jasně stanovených podmínek akreditovány ústředím FSC a jejich práce je dále pravidelně kontrolována. V současné době nabízí certifikační audity 18 akreditovaných certifikačních firem.

Co dělá FSC ČR?


FSC ČR, o.s., je samostatnou nevládní, neziskovou organizací a národní pobočkou FSC v České republice. Mezi hlavní činnosti sdružení patří propagace lesní certifikace systémem FSC, propagace certifikovaných výrobků, vytváření a revize Českého standardu FSC a monitoring certifikačního procesu v ČR. FSC ČR ovšem, stejně jako ústředí FSC a jeho národní pobočky, neprovádí certifikaci FSC. Více o FSC ČR a členství ve sdružení.

Kdo vás platí?


Občanské sdružení FSC ČR je nevládní neziskovou organizací. Finanční zdroje pro své aktivity získává od nadací, mezinárodních institucí a podpůrných členů sdružení. Dosud nás podpořily následující nadace a mezinárodní instituce:   Evropská unie, Světový fond pro ochranu přírody (WWF), Přátelé Země - Friends of the Earth International, Nadace Partnerství, Nadace Rozvoje občanské společnosti, Grassroots Foundation, Hatzfeld Foundation, Heinrich Boell Stiftung, Stichting DOEN, Nizozemská ambasáda v Praze, Česko - německý fond budoucnosti, Norské finanční mechanismy, Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí, Státního fondu životního prostředí.