Jak podpořit FSC ČR? tisknout

Staňte se členem

FSC ČR, o. s. je sdružením organizací a jednotlivců: lesních hospodářů a vlastníků lesů, zástupců dřevozpracujících podniků, nevládních organizací, odborů, odborných a státních institucí a obchodníků se dřevem. Roli pozorovatelů v našem sdružení přijali Ministerstvo zemědělství ČR a Ministerstvo životního prostředí ČR a zástupci státního podniku Lesy České republiky.

FSC ČR zve ke spolupráci všechny organizace a jednotlivce s vazbou na využívání lesů a dřeva jako obnovitelné suroviny, kteří se ztotožňují s myšlenkou FSC - podporou environmentálně vhodného, sociálně prospěšného a ekonomicky životaschopného lesního hospodaření.

Členství v FSC ČR vám umožní aktivně se podílet na zavádění systému certifikace lesů a podniků ve zpracovatelském řetězci, na revidování Českého standardu FSC, podle kterého probíhá certifikace lesních majetků na území České republiky.

Seznam všech členů občanského sdružení FSC ČR najdete zde.

 

Členství v organizaci FSC ČR a jeho výhody:

Občanské sdružení FSC ČR je otevřeno všem zájmovým skupinám se vztahem k lesnímu hospodaření a využívání dřeva v širším slova smyslu. Organizacím a jednotlivcům nabízí FSC ČR dva druhy členství: řádné a podporující. Tyto druhy členství přinášejí následující výhody.

A. Výhody řádného členství:

 • možnost ovlivňovat směřování a činnost sdružení, včetně hlasovacího práva,
 • možnost aktivně ovlivňovat podobu Českého standardu FSC pro lesní hospodaření,
 • možnost užívání členství v české národní iniciativě prestižní mezinárodní organizace FSC A.C. k propagačním účelům,
 • možnost slev na služby nebo produkty FSC ČR,
 • přístup k čerstvým informacím o dění v FSC ČR a ve světě prostřednictvím účasti na mailing listu sdružení.

B. Výhody podporujícího členství

 • možnost užívání podpůrného členství v české národní iniciativě prestižní celosvětové organizace FSC A.C. k propagačním účelům,
 • propagace Vaší společnosti na hlavní straně internetových stránek FSC ČR , česká i anglická mutace. Na stránky FSC ČR odkazují mimo jiné oficiální stránky FSC International , ostatní evropské pobočky FSC a stránky větších ekologických organizací v ČR. Jsou hlavní branou pro zájemce o FSC v ČR.
 • propagace společnosti v elektronickém magazínu Dobré dřevo. Čtvrtletník o certifikaci, rozesílaný prostřednictvím e-mailu na 2500 ověřených adres v ČR a na Slovensku. Největšími skupinami adresátů jsou dřevozpracovatelé, obchodníci se dřevem a dřevěnými výrobky, úředníci odpovídajících resortů, lesníci, novináři a nevládní organizace.
 • možnosti propagace člena na tiskovinách sdružení či reklamy v Dobrém dřevu; individuální přístup. Další služby možno upravit ve smlouvě o partnerství.
 • možnost slev na služby nebo produkty FSC ČR,
 • přednostní přístup k čerstvým informacím o situaci na trhu s FSC výrobky v ČR i v zahraničí, individuální přístup – spojování nabídky s poptávkou (zejména ze zahraničí),
 • možnost ovlivňovat směřování a činnosti sdružení, včetně účasti na tvorbě a revizi Českého standardu FSC pro lesní hospodaření (bez hlasovacího práva).

Další informace o členství najdete zde.
Máte-li zájem o členství v FSC ČR či jiné dotazy, dejte nám, prosím, vědět na:

e-mail: info(zavináč)czechfsc.cz

telefon: + 420 545 211 383 či 737 406 093

či poštou na adresu FSC ČR, Poděbradova 111, 612 00 Brno

Těšíme se na spolupráci s vámi!