Jak vypadá FSC certifikace? tisknout

Co je třeba splnit pro získání certifikátu FSC?

Podmínky pro získání certifikátu FSC pro vlastníky lesů a zpracovatelské podniky se liší. Udělení certifikátu pro vlastníky lesů je podmíněno dodržováním Českého standardu FSC, který vychází z celosvětově platného mezinárodního standardu FSC. U podniků ve spotřebitelském řetězci se hodnotí, jak je při výrobě odděleno certifikované dřevo (výrobky z něj) od necertifikovaného či jak jsou dodržovány minimální certifikované podíly. Detailní popis jednotlivých kroků certifikace.

Jak rozšířená je certifikace FSC ve světě?

V únoru 2012 bylo systémem FSC certifikováno přes 149 mil. hektarů lesů v 80 zemích světa. Z toho téměř polovina rozlohy připadla na Evropu, kde nejvíce certifikovaných lesů najdeme ve Švédsku, Polsku, Chorvatsku, Velké Británii, Estonsku, Litvě, Lotyšsku, Rumunsku a Německu. Certifikátem FSC se zároveň mohlo pochlubit 22 466 podniků ve zpracovatelském řetězci v 105 zemích světa. Více informací o stavu certifikace FSC ve světě.

Jak rozšířená je certifikace FSC v České republice?

V České republice se ve srovnání s našimi sousedy certifikace FSC uplatnila méně. Prestižní certifikát vlastní Školní lesní podnik Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity ve Křtinách u Brna, Lesy města Prahy, sdružení obecních a soukromých lesů Svitavsko, Správa Krkonošského národního parku, další lesní podniky jej zvažují nebo jsou právě v certifikačním procesu. Certifikát FSC vlastní 117 dřevozpracujících firem. Aktuální seznam certifikovaných firem v ČR.